Randers Havn

22.02.18
image_pdfimage_print

A1 Consult har afholdt licitation ved oprensning af Randers Havn og Fjord 2018. A1 Consult har varetaget al koordinering vedr. opmålinger, miljøprøver samt dialog med myndigheder mm.

A1 Consult har desuden forstået udbud, licitation og kontrahering. Entreprisen udføres i perioden marts 2018 til oktober 2018.

Marina City, Kolding Kommune

29.01.18
image_pdfimage_print

I forbindelse med planlægningen af den nye bydel Marina City i Kolding, er A1 Consult, sammen med SLA A/S,  blev prækvalificeret til afgive tilbud på totalrådgivning vedr. landskab.

Om Marina City:

Marina City skal være en ny, bæredygtig bydel ved Marina Syd indeholdende boliger af forskellig art, erhvervs- og servicefunktioner, kultur- og fritidstilbud integreret med et aktivt sejler- og vandsportsmiljø. Ambitionen er en ny bydel med liv og aktivitet året rundt, om med en attraktiv marina, der med sine 1000 bådpladser bliver den en af landets største.

Cold Hawaii Inland

01.11.17
image_pdfimage_print

A1 Consult er i samarbejde med SLA A/S, AART Architects A/S og CFBO blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på projektet Cold Hawaii Inland.

Thisted Kommune ønsker med projektet Cold Hawaii Inland at skabe et internationalt centrum for vandaktiviteter.

A1 Consult er en del af det stærke rådgiverteam, som skal designe den nye Storstrømsbro.

30.10.17
image_pdfimage_print

Storstrømsbroen, det vindende joint venture består af tre italienske entreprenørvirksomheder og en italiensk brorådgiver. Desuden har man benyttet det danske firma EKJ Rådgivende Ingeniører med A1 Consult som underrådgiver på alle de marine arbejder. Tilsammen kommer de med årtiers erfaring med alle typer af internationale infrastrukturprojekter.

Storstrømsbroen forbinder Sjælland med Falster via Masnedø og indgår som en central del af opgraderingen af jernbanestrækningen mellem København og Rødby og videre til Femern Bælt-forbindelsen. Broen bygges til højhastighedstog i to spor og en to-sporet landevej med gang- og cykelsti. Den vil med sine 4 km i længden og 100 meter i højden være Danmarks 3. største bro efter Øresundbroen og Storebæltsbroen. Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2022 og jernbanetrafikken i 2023.

Den samlede pris for projektet inklusiv nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro er ca. 4,1 mia. kr.

Klimasikring i Lemvig

25.10.17
image_pdfimage_print

Der har i dag været 1. spadestik forbindelse med Klimasikring i Lemvig, hvor A1 Consult er bygherrerådgiver bl.a. i anlægsfasen.

 

Renovering af Havnsø Havn

27.09.17
image_pdfimage_print

A1 Consult har foretaget en tilstandsvurdering af Havnsø Havn, og på baggrund af den, opstartes nu en generel renovering af havnen. A1 Consult forestår projektering, udbud og licitation, kontrahering og fører tilsyn i hele udførelsesperioden. Anlægsarbejderne udføres i 2018.

Udvidelse af Randers Havn

28.08.17
image_pdfimage_print

A1 Consult arbejder med de indledende undersøgelser til forbelastningsprojekt af Randers Havn, Etape II.

Området fordeler sig på 350.000 m bagareal, hvor der er op til 10 m blødbundsaflejringer.