10 års jubilæum

A1 Consult har i dag afholdt 10 års jubilæum på A1 Consults kontor. Vi hos A1 Consult havde en rigtig god dag i selvskab med venner, kollegaer, konkurrenter, kunder mm.

Afleveringsforretning af inderhavnen i Horsens

Der er foretaget afleveringsforretning med Munck Havne & Anlæg vedr. entreprisen “Renovering af inderhavnen”. Området fremstår nu som et lækkert rekreativt område for byens borgere.

ISPS-kurser

A1 Consult afholder ISPS-kurser fra 2. kvartal 2017. Kurset afholdes hos A1 Consult. 

Sejerø Havn, Renovering af vestmolen

MT Højgaard er i fuld gang med renovering af vestmolen på Sejerø Havn. A1 Consult fører tilsyn i hele udførelsesperioden, og arbejdet forventes afsluttet 1. juli 2017.

Aabenraa Havn, Renovering af Nyhavn.

Arbejderne skrider fremad i Aabenraa, og MT Højgaard forventer at kunne aflevere medio februar 2017. De første skibe anløber allerede den nordligste del af kajstrækningen.

Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen

Munck Havne & Anlæg har nu været igang i ca. 10 måneder med entreprisen, og Munck Havne & Anlæg oplyser nu, at arbejdet forventes afsluttet ultimo marts 2017, hvilket er 2 måneder før tid.