A1 Consult-Rådgivende ingeniører der taler havnens sprog

Strategisk og taktisk rådgivning

A1 Consult tilbyder strategisk og taktisk rådgivning for projektledere, tekniske direktører eller hele afdelinger, der har behov for teknisk bistand i forbindelse med et kompliceret projektarbejde eller i et projektforløb, som er kørt fast eller løbet af sporet.

Med baggrund i A1 Consults samlede erfaring inden for design og udførelse af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse, marineanlæg og fundering af vindmøller, har vi en indgående forståelse for økonomien i projektet. Dette sætter os i stand til at foretage vurderinger af nye løsninger og dermed rådgive omkring afgørende beslutninger.

A1 Consult som totalrådgiver sikrer ”value for money” i alle projektets faser. Dette er samtidig jeres garanti for afdækning af alle grænseflader inden for den opstillede budgetramme. Stærke referencer på dette felt er bl.a. Ballen Færgehavn og renovering af Inderhavnen i Horsens.

A1 Consult rummer en fleksibel organisation, der kan tilpasses de faser, et projekt gennemlever. En flad struktur med kort og sikker vej til afklaring og beslutning giver erfaringsmæssigt parterne i projektet et godt overblik og tryghed i samarbejdet.

Med udgangspunkt i analyse af den aktuelle situation, konkrete projekter eller problemstillinger vil A1 Consult bidrage med teknisk backup og indgå som sparringspartner for ledelsen eller projektledelsen.

Målrettet specifikt på større komplicerede fastlåste projekter tilbyder A1 Consult ad hoc-bistand, og kan bl.a. bruges af projektteams, virksomheder eller organisationer. Til mindre virksomheder, kommuner og organisationer, der ikke har erfaring med større komplicerede anlægsprojekter, tilbyder vi kontinuerlig support. A1 Consult er klar til at påtage sig rollen som sparringspartner gennem hele projektforløbet.