Strategisk og taktisk rådgivning

image_pdfimage_print

A1 tilbyder strategisk og taktisk rådgivning for projektledere, tekniske direktører eller hele afdelinger, der har behov for tekniske bistand i forbindelse med et kompliceret projektarbejde eller i et projektforløb, som er kørt fast eller løbet af sporet.

Med baggrund i A1’s samlede erfaring inden for design og udførelse af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse, marineanlæg og fundering af vindmøller har vi en indgående forståelse for økonomien i projektet, hvilket sætter os i stand til at foretage vurdering af nye løsninger og dermed rådgive omkring afgørende beslutninger.

A1 Consult som totalrådgiver sikrer ”value for money” i alle projektets faser og er samtidig jeres garanti for afdækning af alle grænseflader inden for den opstillede budgetramme. Stærke referencer på dette felt er bl.a. Ballen Færgehavn og renovering af Inderhavnen i Horsens.

A1 Consult rummer en fleksibel organisation, der kan tilpasses de faser, et projekt gennemlever. En flad struktur med kort og sikker vej til afklaring og beslutning giver erfaringsmæssigt parterne i projektet et godt overblik og tryghed i samarbejdet.

Med udgangspunkt i analyse af den aktuelle situation, konkrete projekter eller problemstillinger vil A1 bidrage med teknisk backup og indgå som sparringspartner for ledelsen eller projektledelsen.

Målrettet specifikt på større komplicerede fastlåste projekter tilbyder A1 ad hoc-bistand og kan bl.a. bruges af projektteams, virksomheder eller organisationer. Til mindre virksomheder, kommuner og organisationer, der ikke har erfaring med større komplicerede anlægsprojekter, tilbyder vi kontinuerlig support. A1 er klar til at påtage sig rollen som sparringspartner gennem hele projektforløbet.