Projektledelse opfattes som et resultatorienteret ledelseskoncept, der skal sikre kunden, at en given opgave eller proces opnår den ønskede kvalitet og gennemføres indenfor en begrænset periode, til en bestemt økonomi og med de ønskede succeskriterier.

I Idéudviklings- og planlægningsfasen samarbejdes med kunden om udvikling af ideer, der gennemføres konceptdesign, og endelig skabes overblik over proces, tidsplan og totaløkonomi i projektet. Med udgangspunkt i projektet høres relevante myndigheder for endelig godkendelse, og der gennemføres skitse- og detailprojektering som grundlag for anlægsoverslag og udbud.

Udbud og kontrahering gennemføres på basis af designet og afhængigt af kundens ønsker foretages alt fra prækvalifikation, udarbejdelse af udbudsdokumenter, tilbudsvurdering til kontraktforhandlinger og udfærdigelse af kontrakt.

I udførelsesfasen håndteres entreprisekontrakter samt ledelse af udførelsesprocessen herunder tilsynet med udførelsen frem til aflevering.

I driftsfasen gennemføres tilstandsvurderinger, som giver overblik over anlæggets tilstand og restlevetid. Med udgangspunkt her i gennemføres det nødvendige reparationprojekt.