• SDK SHIPPING, LYSEKIL HAVN TILSTANDSVURDERING

  September 24 2019

  I forbindelse med SDK Shippings leje af 75.000 m2 havnearealer af Lysekil Havn i Sverige, har A1 Consult udført tilstandsvurdering af arealerne, bygninger og havnekonstruktioner. Ved en tilstandsvurdering bliver der udarbejdet en eftersynsrapport som...

  Se case

  View case

 • JUELSMINDE HAVN & MARINA TILSTANDSVURDERING

  July 24 2019

  A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af hele Juelsminde Havn & Marina. Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over -og under vandlinjen, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, tykkelsesmålinger af stålkonstruktioner, eftersynsrapport og en 5-års...

  Se case

  View case

 • Case-Hirtshals-Havn-Færgeleje-4-A1-Consult

  HIRTSHALS HAVN, FÆRGELEJE 4

  May 15 2019

  KUNDE: Hirtshals Havn
  Customer: Hirtshals Havn

  For Hirtshals Havn har A1 Consult udført detailprojektering og udbud af alle nye havnekonstruktioner i forbindelse med ombygningen af Trailerkajen til et nyt og større multifunktionelt Færgeleje 4. A1 Consult har endvidere været bygherrens...

  Se case

  View case

  25 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Kalundborg-Kommune-Renovering-af-Kalundborg-Vesthavn-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF KALUNDBORG VESTHAVN

  May 1 2019

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner ifm. renovering af den gamle Kalundborg Vesthavn. A1 Consult har endvidere været bygherrens rådgiver gennem de indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, borger inddragelse,...

  Se case

  View case

  Ca. 20 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Underrådgiver-til-MOE-A/S-A1 Consult

  MOE, TUBORG SYD

  April 30 2019

  KUNDE: Danica Pension A1 Consult A/S er underråd- giver til MOE A/S
  Customer: Danica Pension A1 Consult A/S er underråd- giver til MOE A/S

  Danica Pension er bygherre ved udviklingen af Tuborg Syd-grunden i Hellerup. Projektet omhandler opførelsen af 200-300 eksklusive leje- og ejerboliger beliggende lige ud til Øresund. Byggeriet er under udførelse og forventes færdiggjort i 2023....

  Se case

  View case

  Ca. 2,5 mia. kr. ekskl. moms
 • Case-Züblin-Lindø-Havn-A1-Consult

  ZÜBLIN, LINDØ OST

  April 15 2019

  KUNDE: Lindø port of Odense A/S
  Customer: Lindø port of Odense A/S

  Den tekniske betegnelse for terminaltypen er OST: Offshore Supply Terminal, som angiver et område konstrueret til tunge emner på både bagarealer og over kajen. A1 Consult har i totalentreprise med Züblin og Jan de...

  Se case

  View case

  380 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Arkil-A/S-Damhusledningen-A1-Consult

  AARKIL, DAMHUSLEDNINGEN

  November 29 2018

  KUNDE: Arkil A/S
  Customer: Arkil A/S

  A1 Consult har i totalentreprise med Arkil A/S forestået etableringen af ca. 800 m ledning (Ø1,6 m) med 5 stk. skakte (Ø6,0-9,5 m) ved Rødovre/Hvidovre, København. Arbejdet er udført for HOFOR. Ledningen er etableret...

  Se case

  View case

  60 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Faaborg-Havn-Kulturhavn-A1-Consult

  FAABORG HAVN, KULTURHAVN

  August 30 2018

  KUNDE: Faaborg Havn
  Customer: Faaborg Havn

  For at skabe bedre rammer for Faaborgs Øhavscenter samt mere plads til sejlforeningerne, er Faaborg Havn blevet udvidet med den nye kulturhavn. A1 Consult har forestået rådgivning i alle projektets faser lige fra forundersøgelserne...

  Se case

  View case

  Ca. 4 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Randers-Kommune-Byen-til-vandet-A1-Consult

  RANDERS KOMMUNE, BYEN TIL VANDET

  June 1 2018

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Byen til vandet er det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie. Byudviklingsområdet er i dag i stort omfang en aktiv erhvervshavn i drift. Havnen planlægger at udflytte til et nyt, bedre havneområde, som i dag...

  Se case

  View case

  Ej fastlagt
 • Case-A. Enggaard-Tilstandsvurdering-af-Østre-Havn-Aalborg-A1-Consult

  A. ENGGAARD. TILSTANDSVURDERING ØSTRE HAVN, AALBORG

  May 1 2018

  KUNDE: A. Enggaard A/S
  Customer: A. Enggaard A/S

  A1 Consult har udført tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplaner for Østre Havn i Aalborg. Østre Havnebassin blev anlagt i perioden 1901-1903 og omkranses af smukke kajmure i tilhugget granit. A. Enggaard afsluttede i 2013 et større...

  Se case

  View case

  Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter
 • Case-Egå-Marina-udrustningskaj-og-traveliftunderstøtning-A1-Consult

  EGÅ MARINA, UDRUSTNINGSKAJ OG TRAVELIFTUNDERSTØTNING

  April 15 2018

  KUNDE: Egå Marina
  Customer: Egå Marina

  Egå Marina blev etableret i 1973, som en helt ny havn. Efter over 40 år med brug af både travelift og udrustningskaj, var det nødvendigt med en totalrenovering af disse konstruktioner. Kajen skulle opdateres...

  Se case

  View case

  3,5 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Hirtshals-Havn-Etablering-af-bundsikring-Færgeleje-1-A1-Consult

  HIRTSHALS HAVN, ETABLERING AF BUNDSIKRING I FÆRGELEJE 1

  February 26 2018

  KUNDE: Hirtshals Havn
  Customer: Hirtshals Havn

  Projektet omhandlede etablering af bundsikring i færgeleje 1, som besejles af ColorLine. Besejling af kajen frem til nu har medført, at der er opstået større vanddybde end hvad færgelejet er dimensioneret til. I forbindelse...

  Se case

  View case

  3 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Aabenraa-Havn-Renovering-af-Sydhavn-A1-Consult

  AABENRAA HAVN, RENOVERING AF SYDHAVN

  January 31 2018

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  Projektet omhandlede renovering og udvikling af området omkring Sydhavn på Aabenraa Havn, så området fik en mere tidssvarende funktion. De eksisterende konstruktioner på nordkajen og pierspidsen er totalrenoverede og har i dag bl.a. funktion...

  Se case

  View case

 • THISTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING

  December 24 2017

  A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af alle havne og større bygværker i Thisted Kommune, så Thisted Kommune har fået et entydigt overblik over alle havnene, deres tilstand, forventede levetider og vurderet driftsomkostninger. Arbejdet...

  Se case

  View case

 • Case-Lemvig-Havn-Klimatilpasning-A1-Consult

  LEMVIG HAVN, KLIMATILPASNING

  October 11 2017

  KUNDE: Lemvig Kommune
  Customer: Lemvig Kommune

  En fremtidssikret klimaløsning, der går hånd i hånd med en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig. En beddingstrappe, der går helt ned til vandet – med huller til krabbefiskeri, en vidensscene til...

  Se case

  View case

 • Case-Horsens-Kommune-Etablering-af-servicekaj-A1-Consult

  HORSENS KOMMUNE. ETABLERING AF SERVICEKAJ

  October 3 2017

  KUNDE: Horsens Kommune
  Customer: Horsens Kommune

  Projektet omhandlede etablering af en ny servicekaj for Horsens Kommune, da den eksisterende servicekaj var under afvikling. De eksisterende konstruktioner bestod af en blanding af pæleindfatninger og bådebroer. Konstruktionerne var ikke længere tidssvarende. A1...

  Se case

  View case

 • A1-Consult-Renovering-af-Nyhavn-Aabenraa-Havn

  PORT OF AABENRAA, RENOVATION OF 500 M QUAY

  September 25 2017

  KUNDE: Port of Aabenraa
  Customer: Port of Aabenraa

  Se case

  View case

 • Case-Sejerø-Havn-Renovering-af-Vestmolen-A1-Consult

  SEJERØ HAVN, RENOVERING AF VESTMOLEN

  September 19 2017

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult har forestået projektering og udbud af renovering af 200 m mole og kaj. Kajen er renoveret så den fremstår som en indbydende del af havn til fritidssejlere, med promenade, træinddækning, fremføring af...

  Se case

  View case

  Ca. 10 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Sandpladsen-i-Søndervig-Ringkøbing-A1-Consult

  RINGKØBING, SANDPLADSEN I SØNDERVIG

  June 8 2017

  KUNDE: Ringkøbing Kommune
  Customer: Ringkøbing Kommune

  A1 Consult har i samarbejde med G&P Arkitekter projekteret Sandpladsen i Søndervig, hvorved pladsen er omdannet fra en traditionel parkeringsplads til et attraktivt sted der indbyder til ophold. A1 Consult har forestået de ingeniørmæssige...

  Se case

  View case

  3,5 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Randers-Havn-Etablering-af-ny-vej-A1-Consult

  RANDERS HAVN, NY VEJ

  April 12 2017

  KUNDE: Randers Havn
  Customer: Randers Havn

  I forbindelse med Randers Havns fremtidige udflytning mod øst ønsker Randers Havn, at etablere en ny vej, som forbinder Tronholmen med Kristrup Engvej. A1 Consult har indledningsvist forestået arbejdet med at fastlægge den overordnede...

  Se case

  View case

  Afventer afslutning af detailprojekt
 • Case-Renovering-af-Nyhavn-Aabenraa-Havn-A1-Consult

  AABENRAA HAVN, RENOVERING AF NYHAVN

  January 8 2017

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  A1 Consult forestår projektering og udbud af 500 m kaj. Den nye kaj er projekteret til at kunne optage 10 ton/m2 med vanddybde fra -6,5 m til -11 m og med forskellige skibe langs...

  Se case

  View case

 • Case-Renovering-af-Horsens-Inderhavn-Horsens-Kommune-A1-Consult

  HORSENS KOMMUNE, RENOVERING AF HORSENS INDERHAVN

  January 8 2017

  KUNDE: Horsens Kommune
  Customer: Horsens Kommune

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner, herunder bl.a. trækonstruktioner, stenskråninger, spuns, belægninger samt afvanding. Nordre kaj - 145 meter forankret kaj, nedbrydning af betonoverbygning, udlægning af bundsikring, pullerter, belægning, afvanding samt...

  Se case

  View case

 • Case-Kystsikring-Gl.-Skagen-A1-Consult

  GL. SKAGEN, KYSTSIKRING

  December 1 2016

  KUNDE: Frederikshavn Kommune
  Customer: Frederikshavn Kommune

    Frederikhavn Kommune, Kystsikring af Gl. Skagen Detailprojektering af høfder og skråningsbeskyttelse Vesterhavets kraftige erodering af stranden ved Gl. Skagen og nedbrydning af eksisterende høfder fra 1950erne har medført behov for ny kystsikring. Skråningsbeskyttelsen...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Masnedø-A1-Consult

  MASNEDØ, HAVNEUDVIDELSE

  November 11 2016

  KUNDE: Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune
  Customer: Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune

  Udformning af alternativt havnelayout. A1 Consult har på vegne af grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune forestået udarbejdelsen af et alternativt havnelayout ifm. den kommende havneudvidelse. Formålet med det alternative havnelayout er at udarbejde...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Skovshoved-Havn-A1-Consult

  EXPANSION OF SKOVSHOVED MARINA

  September 25 2016

  KUNDE: Skovshoved Havn
  Customer: Skovshoved Havn

  Expansion of Skovshoved Havn

  Se case

  View case

 • Case-Nordic-Seaplanes-A1-Consult

  NORDIC SEAPLANES

  September 18 2016

  KUNDE: Nordic Seaplanes
  Customer: Nordic Seaplanes

  A1 Consult har i et tæt samarbejde hjulpet ejerkredsen af Nordic Seaplanes med at etablere deres to lufthavne på vandet i hhv. Miljøhavnen i Aarhus Havn og ved Nordre Toldbod i Københavns Havn. A1...

  Se case

  View case

 • Case-Tilstandsvurdering-Dragør-Havn-A1-Consult

  DRAGØR HAVN, TILSTANDSVURDERING

  May 30 2016

  KUNDE: Dragør Havn
  Customer: Dragør Havn

  A1 Consult har foretaget en tilstandsvurdering af hele Gammel Havn og Gammel Færgehavn på Dragør Havn. Tilstandsvurderingen indbefattede gennemgang af alle havnens dækkende værker, bærende konstruktioner og deres aptering for, at skabe et generelt...

  Se case

  View case

  Afhænger af godkendte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter
 • Case-Duc-D'alber-Hou-og-Sælvig-Færgehavne-A1-Consult

  SAMSØ KOMMUNE, SÆLVIG OG HOU, DUC D’ ALBE

  April 10 2016

  KUNDE: Samsø Kommune
  Customer: Samsø Kommune

  A1 Consult har forestået design og udbud af duc d’alber til Hou og Sælvig Færgehavne. Duc d’alberne forlænger færgelejet så Samsø Rederis færge MF Prinsesse Isabella får nemmere ved at lægge til, særligt i...

  Se case

  View case

 • Case-Fundament-for-6-MW-prototypevindmølle-A1-Consult

  ØSTERILD, FUNDAMENT FOR 6 MW PROTOTYPEMØLLE

  January 8 2016

  KUNDE: EDF EN Osterild ApS, EDF Energies Nouvelles
  Customer: EDF EN Osterild ApS, EDF Energies Nouvelles

  A1 Consult er bygherrerådgiver for EDF i forbindelse med opførelsen af et nyt fundament for en af verdens største prototypevindmøller. Fundamentet er i beton med en slapt armeret bundplade, og møllen monteres med et...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Skovshoved-Havn-A1-Consult

  SKOVSHOVED HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  January 8 2016

  KUNDE: Arkil A/S
  Customer: Arkil A/S

  A1 Consult forestår i totalentreprise med Arkil A/S detailprojektering og udvidelse af Skovshoved Havn. Totalentreprisen indeholder etablering af 325 bådpladser med pælefunderede træbroer. Der etableres ca. 700 meter nye kajvægge, og alle kajstrækninger udføres...

  Se case

  View case

 • Case-Juelsminde-Havn-Marina-Havnekran-A1-Consult

  JUELSMINDE HAVN & MARINA, HAVNEKRAN

  January 8 2016

  KUNDE: Juelsminde Havn & Marina
  Customer: Juelsminde Havn & Marina

  A1 Consult forestår projektering af kranfundament og anløbsbro for ny havnekran for Juelsminde Havn & Marina. Den nye kran er projekteret til at kunne løfte 30 ton, og kranen er funderet på en monopæl....

  Se case

  View case

 • Case-Havnesikring-Horsens-Havn-A1-Consult

  HORSENS HAVN, HAVNESIKRING

  January 8 2016

  KUNDE: Horsens Havn
  Customer: Horsens Havn

  A1 Consult har i samarbejde med Horsens Havn siden 2007 varetaget alt arbejde omkring havnesikring på Horsens Havn. Herunder sårbarhedsvurderinger, sikringsplaner, kurser med fokus på uddannelse af havnens personale samt afholdelse af en række...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Frederikshavn-A1-Consult

  EXPANSION OF PORT OF FREDERIKSHAVN

  September 25 2015

  KUNDE: Van Oord Dredging and Marine Contractors bv CG Jensen A/S
  Customer: Van Oord Dredging and Marine Contractors bv CG Jensen A/S

  Expansion of port of Frederikshavn

  Se case

  View case

 • Case-Ballen-Færgehavn-A1-Consult

  SAMSØ MUNICIPALITY, BALLEN FERRY PORT

  September 25 2015

  Se case

  View case

 • Case-Næstved-Havn-Karrebæksmindekajen-A1-Consult

  NÆSTVED HAVN, KARREBÆKSMINDEKAJEN

  January 8 2015

  KUNDE: Næstved Havn
  Customer: Næstved Havn

  Næstved Havn ønsker at renovere den eksisterende kajvæg i Karrebæksminde, da stabiliteten af denne vurderes kritisk. Entreprisen består i at etablere 235 meter ny spunskaj foran en eksisterende kajstrækning. Kajen etableres med en vanddybde...

  Se case

  View case

 • Case-Kalundborg-Havn-Renovering-af-Røsnæs-Havn-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF RØSNÆS HAVN

  January 8 2015

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  Renoveringen af Røsnæs Havn opdeles i 2 projekter, hvor det første projekt vedrørende renovering af inderhavnen samt forstærkning af vest- og nordmolen. Det andet projekt vedrørende ”Røsnæs Rundt”, hvor Røsnæs Havn tilføres et rekreativt...

  Se case

  View case

 • Case-Hvidbjerg-Strand-A1-Consult

  HVIDBJERG STRAND PIER OG VESTERHAVSBAD

  January 8 2015

  KUNDE: Arkil Fundering og Vandbygning
  Customer: Arkil Fundering og Vandbygning

  A1 Consult har udført totalrådgivning for Arkil ved etableringen af Vesterhavets eneste badebro. Totalentreprisen indeholder 100 meter badebro, der er etableret ved Hvidbjerg Strand nær Blåvands Huk. Broen står på stålpæle, der er vibreret...

  Se case

  View case

 • Case-Horsens-Havn-Miljødepoter-A1-Consult

  HORSENS HAVN, MILJØDEPOTER

  January 8 2015

  KUNDE: Horsens Havn
  Customer: Horsens Havn

  Horsens Havn har etableret et miljødepot til deponering af forurenede materialer fra oprensning af sejlrenden samt Havnens bassiner. Bassinet tillader desuden deponering af lettere forurenet jord. A1 Consult har i størstedelen af forløbet varetaget...

  Se case

  View case

 • Case-Ballen-Færgehavn-A1-Consult

  SAMSØ KOMMUNE, BALLEN FÆRGEHAVN

  January 8 2015

  KUNDE: Samsø Kommune
  Customer: Samsø Kommune

  A1 Consult står for bygherrerådgivningsopgaven i forbindelse med etablering af den nye Ballen Færgehavn, og entreprisen bliver udbudt i totalentreprise. Totalrådgivningen omfatter udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser, myndigheder (VVM), EU-udbud, licitation, udførelse, byggeledelse, tilsyn, aflevering...

  Se case

  View case

 • Case-Masterplan-Aabenraa-Havn-A1-Consult

  AABENRAA HAVN, MASTERPLAN 2015-2035

  January 8 2015

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  Udviklingsplanens formål er at anvise muligheder for udbygning samt at opstille grundlaget for en kvalificeret beslutning om hvilket spor, der fremover skal følges i Aabenraa Havns udvikling. Planen skal ses som et overordnet idékatalog...

  Se case

  View case

 • Case-Hou-Sælvig-Færgelejer-A1-Consult

  SAMSØ KOMMUNE, HOU-SÆLVIG FÆRGELEJER

  January 8 2015

  KUNDE: Samsø Kommune
  Customer: Samsø Kommune

  A1 Consult forestår projekteringen og udbud af ombygningen af færgelejerne, for den nye færge “Prinsesse Isabella”. Den nye færge er 10 m længere og med et væsentligt større deplacement, hvilket nødvendiggør, at fendere, fenderfundamenter...

  Se case

  View case

  25 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Havneudvidelse-Frederikshavn-A1-Consult

  FREDERIKSHAVN HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  January 8 2015

  KUNDE: Van Oord Dredging and Marine Contractors bv CG Jensen A/S
  Customer: Van Oord Dredging and Marine Contractors bv CG Jensen A/S

  På baggrund af udbuddet for Frederikshavn Havn har A1 Consult forestået et optimeringsarbejde for Van Oord og CG Jensen. Arbejdet er foretaget med henblik på at reducere tilbudssummen inden for de rammer, Frederikshavn Havn...

  Se case

  View case

  Ca. 600 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Kalvø-Havn-Kajrenovering-A1-Consult

  KALVØ HAVN, KAJRENOVERING

  January 8 2014

  KUNDE: Naturstyrelsen
  Customer: Naturstyrelsen

  Kalvø Havn beliggende i Genner Bugt er en mindre havn, der primært benyttes til lystbådesejlads. Dele af havnen var stærkt nedslidt og en renovering var dermed nødvendig. A1 Consult forestod projektering af ny stålspunsvæg...

  Se case

  View case

 • Case-Horsens-Havn-Kaj-18-A1-Consult

  HORSENS HAVN, KAJ 18

  January 8 2014

  KUNDE: Horsens Havn
  Customer: Horsens Havn

  Horsens Havn har besluttet at forlænge den eksisterende kajvæg på nordsiden af pieren for hermed at skabe bedre rammer for havnens kunder. A1 Consult har forestået detailprojektering af alle konstruktionselementer. Entreprisen indeholder etablering af...

  Se case

  View case

 • Case-Danmarks-længste-stibro-Tange-Sø-A1-Consult

  TANGE SØ, DANMARKS LÆNGSTE STIBRO

  January 8 2013

  KUNDE: MT Højgaard og Vejdirektoratet
  Customer: MT Højgaard og Vejdirektoratet

  Totalrådgiver for MT Højgaard ved etableringen af Danmarks længste stibro for gående, cyklende og ridende trafik. Totalentreprisen indeholder 300 meter stibro, der er etableret hen over Tange Sø langs hovedvej 26 mellem Aarhus og...

  Se case

  View case

 • Case-Ombygning-af-færgelejer-Kalundborg-Kommune-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, OMBYGNING AF FÆRGELEJER

  January 8 2013

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult har for Kalundborg Kommune detailprojekteret og ført tilsyn på ombygningen af Havnsø, Nekselø og Sejerø havne i forbindelse med indsætning af en ny færge. Fra Havnsø drives besejlingen til Sejerø og Nekselø....

  Se case

  View case

 • Case-Københavns-Havn-Redmolen-A1-Consult

  KØBENHAVNS HAVN, REDMOLEN

  January 8 2013

  KUNDE: Hoffmann og Københavns Kommune
  Customer: Hoffmann og Københavns Kommune

  A1 Consult har i totalentreprise med Hoffmann A/S forestået detailprojektering og etablering af en ny kanal på tværs af Redmolen i Københavns Havn. Totalentreprisen indeholder etablering af 140 meter kajanlæg for etablering af ny...

  Se case

  View case

 • Case-Randers-Havn-Oprensning-af-havn-A1-Consult

  RANDERS HAVN, OPRENSNING AF HAVN OG FJORD

  January 8 2013

  KUNDE: Randers Havn
  Customer: Randers Havn

  For at opretholde en sikker sejllads ind til Randers Havn, er der hvert femte år behov for en oprensning af havnen såvel som fjorden. Oprensningen opdeles i 2 entrepriser, hvor entreprise 1 omhandlede oprensning...

  Se case

  View case

 • Case-Ny-stenmole-Øer-Maritime-ferieby-A1-Consult

  ØER MARITIME FERIEBY, NY STENMOLE

  January 8 2013

  KUNDE: Byggeselskabet Mogens de Linde
  Customer: Byggeselskabet Mogens de Linde

  Indsejlingen til slusen ved Øer Maritime ferieby sker via en kanal, hvor der er et stort tilsandingsproblem. A1 Consult har som bygherrerådgiver forestået projektering og tilsyn af den ydre kanal, renoveringen af lystbådehavnen samt...

  Se case

  View case

 • Case-Klubøen-Vejle-A1-Consult

  VEJLE KOMMUNE, KLUBØEN I VEJLE

  January 8 2013

  KUNDE: Vejle Kommune
  Customer: Vejle Kommune

  Vejle Kommune har besluttet at etablere faciliteter til de maritime klubber i Vejle i form af en ny pælebåret klub-ø. A1 Consult er underrådgiver til TRANSFORM arkitekter. A1 Consult varetager detailprojektering af alle øens...

  Se case

  View case

 • Case-Tilstandsvurderinger-Kalundborg-Kommune-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, TILSTANDSVURDERING AF 4 HAVNE

  January 8 2013

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult har udført tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner for henholdsvis Havnsø Havn, Røsnæs Havn, Sejerø Havn og Nekselø Havn. Tilstandsvurderingerne og vedligeholdelsesplanerne giver Kalundborg Kommune et overblik over de løbende drift- og vedligeholdelsesomkostninger der må...

  Se case

  View case

 • Case-Faaborg-Midtfyn-Kommune-Klinten-Strandpark-A1-Consult

  FAABORG MIDTFYN KOMMUNE, KLINTEN STRANDPARK

  January 8 2013

  KUNDE: Faaborg Midtfyn Kommune
  Customer: Faaborg Midtfyn Kommune

  A1 Consult har som bygherrerådgiver assisteret Faarborg Midtfyn Kommune med fornyelsen af Klinten Strandpark beliggende ved Hotel Klinten i den sydøstlige del af Faaborg Havn med udsigt til Faaborg Fjord. A1 Consult har varetaget...

  Se case

  View case

 • Case-Randers-Havn-Tilstandsvurderinger-A1-Consult

  RANDERS HAVN, TILSTANDSVURDERINGER

  January 8 2013

  KUNDE: Randers Havn
  Customer: Randers Havn

  A1 Consult har udført flere større tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner for Randers Havn. Disse giver Randers Havn et skarpt overblik over de løbende omkostninger og er dermed en vigtig del af den løbende planlægning. Arbejdet...

  Se case

  View case

 • Case-Sundby-Mors-Havn-Havneudvidelse-A1-Consult

  SUNDBY MORS HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  January 8 2012

  KUNDE: Morsø Kommune
  Customer: Morsø Kommune

  Se case

  View case

 • Case-Søbylejet-i-Faaborg-A1-Consult

  FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE, SØBYLEJET I FAABORG

  January 8 2012

  KUNDE: Faaborg-Midtfyn Kommune
  Customer: Faaborg-Midtfyn Kommune

  Se case

  View case

 • Case-Udbyhøj-Nord-Ny-lystbådehavn-A1-Consult

  UDBYHØJ NORD, NY LYSTBÅDEHAVN

  January 8 2012

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Se case

  View case

 • Case-Århus-Havn-Light*House-A1-Consult

  ÅRHUS HAVN, LIGHT*HOUSE

  January 8 2012

  KUNDE: Moe & Brødsgaard og MT Højgaard
  Customer: Moe & Brødsgaard og MT Højgaard

  Se case

  View case

 • Case-Ny-Østhavn-Juelsminde-Havn-og-Marina-A1-Consult

  JUELSMINDE HAVN & MARINA, NY ØSTHAVN

  January 8 2011

  KUNDE: Juelsminde Havn & Marina
  Customer: Juelsminde Havn & Marina

  Se case

  View case

 • Case-Vang-Pier-Stenmoler-A1-Consult

  VANG PIER, OMBYGNING AF STENMOLE

  January 8 2011

  KUNDE: Bornholms Regionskommune
  Customer: Bornholms Regionskommune

  A1 Consult har på vegne af Bornholms Regionskommune udarbejdet skitseprojekt for renoveringen af stenmolerne på Vang Pier. Vang Pier ønskes anvendt til en rekreativ turisthavn. Der er derfor udarbejdet et skitsedesign for Vang Pier....

  Se case

  View case

 • Case-Dokprojekt-Hanstholm-Kommune-A1-Consult

  DOKPROJEKT, HANSTHOLM HAVNEFORUM

  January 8 2011

  KUNDE: Hansthom Havneforum
  Customer: Hansthom Havneforum

  Dokkapaciteten i Hanstholm Havn er overskredet og de voksende skibsstørrelser kan ikke serviceres i havnen. Dette har betydet, at man må afvise faste kunder, og servicevirksomhederne er begrænsede i, hvilke opgaver der kan bydes...

  Se case

  View case

 • Case-Brygge-Aarhus-Sejlklub-A1-Consult

  AARHUS SEJLKLUB, NY BRYGGE

  January 8 2011

  KUNDE: Aarhus Sejlklub
  Customer: Aarhus Sejlklub

  A1 Consult har været bygherrerådgiver for Aarhus Sejlklub i forbindelse med etableringen af en ny brygge ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn. Bryggen er udført i forbindelse med Europamesterskaberne i sejlads til sommeren 2011. Bryggen...

  Se case

  View case

 • Case-Strandpromenade-Hjerting-Esbjerg-A1-Consult

  HJERTING STRANDPROMENADE

  January 8 2010

  KUNDE: Esbjerg Kommune og NIRAS
  Customer: Esbjerg Kommune og NIRAS

  Esbjerg Kommune har i samarbejde med Realdania etableret en ny strandpromenade ved Hjerting, nord for Esbjerg. A1 Consult har i den forbindelse bistået som underrådgiver for NIRAS. Projektet indebar etableringen af 660 meter træpromenade...

  Se case

  View case

 • Case-Ny-lystbådehavn-Øer-Maritime-ferieby-A1-Consult

  ØER MARITIME FERIEBY, NY LYSTBÅDEHAVN

  January 8 2009

  KUNDE: Byggeselskabet Mogens de Linde
  Customer: Byggeselskabet Mogens de Linde

  A1 Consult har for byggeselskabet Mogens de Linde bistået med bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og udbygning af lystbådehavnen ved Øer Maritime Ferieby. Entreprisen indeholdt renoveringen af 250 bådpladser og etableringen af 50 nye....

  Se case

  View case