• SDK SHIPPING, LYSEKIL HAVN TILSTANDSVURDERING

  september 24 2019

  I forbindelse med SDK Shippings leje af 75.000 m2 havnearealer af Lysekil Havn i Sverige, har A1 Consult udført tilstandsvurdering af arealerne, bygninger og havnekonstruktioner. Ved en tilstandsvurdering bliver der udarbejdet en eftersynsrapport som...

  Se case

  View case

 • JUELSMINDE HAVN & MARINA TILSTANDSVURDERING

  juli 24 2019

  A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af hele Juelsminde Havn & Marina. Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over -og under vandlinjen, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, tykkelsesmålinger af stålkonstruktioner, eftersynsrapport og en 5-års...

  Se case

  View case

 • Case-Kalundborg-Kommune-Renovering-af-Kalundborg-Vesthavn-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF KALUNDBORG VESTHAVN

  maj 1 2019

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner ifm. renovering af den gamle Kalundborg Vesthavn. A1 Consult har endvidere været bygherrens rådgiver gennem de indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, borger inddragelse,...

  Se case

  View case

  Ca. 20 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Faaborg-Havn-Kulturhavn-A1-Consult

  FAABORG HAVN, KULTURHAVN

  august 30 2018

  KUNDE: Faaborg Havn
  Customer: Faaborg Havn

  For at skabe bedre rammer for Faaborgs Øhavscenter samt mere plads til sejlforeningerne, er Faaborg Havn blevet udvidet med den nye kulturhavn. A1 Consult har forestået rådgivning i alle projektets faser lige fra forundersøgelserne...

  Se case

  View case

  Ca. 4 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Randers-Kommune-Byen-til-vandet-A1-Consult

  RANDERS KOMMUNE, BYEN TIL VANDET

  juni 1 2018

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Byen til vandet er det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie. Byudviklingsområdet er i dag i stort omfang en aktiv erhvervshavn i drift. Havnen planlægger at udflytte til et nyt, bedre havneområde, som i dag...

  Se case

  View case

  Ej fastlagt
 • Case-Egå-Marina-udrustningskaj-og-traveliftunderstøtning-A1-Consult

  EGÅ MARINA, UDRUSTNINGSKAJ OG TRAVELIFTUNDERSTØTNING

  april 15 2018

  KUNDE: Egå Marina
  Customer: Egå Marina

  Egå Marina blev etableret i 1973, som en helt ny havn. Efter over 40 år med brug af både travelift og udrustningskaj, var det nødvendigt med en totalrenovering af disse konstruktioner. Kajen skulle opdateres...

  Se case

  View case

  3,5 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Aabenraa-Havn-Renovering-af-Sydhavn-A1-Consult

  AABENRAA HAVN, RENOVERING AF SYDHAVN

  januar 31 2018

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  Projektet omhandlede renovering og udvikling af området omkring Sydhavn på Aabenraa Havn, så området fik en mere tidssvarende funktion. De eksisterende konstruktioner på nordkajen og pierspidsen er totalrenoverede og har i dag bl.a. funktion...

  Se case

  View case

 • THISTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING

  december 24 2017

  A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af alle havne og større bygværker i Thisted Kommune, så Thisted Kommune har fået et entydigt overblik over alle havnene, deres tilstand, forventede levetider og vurderet driftsomkostninger. Arbejdet...

  Se case

  View case

 • Case-Horsens-Kommune-Etablering-af-servicekaj-A1-Consult

  HORSENS KOMMUNE. ETABLERING AF SERVICEKAJ

  oktober 3 2017

  KUNDE: Horsens Kommune
  Customer: Horsens Kommune

  Projektet omhandlede etablering af en ny servicekaj for Horsens Kommune, da den eksisterende servicekaj var under afvikling. De eksisterende konstruktioner bestod af en blanding af pæleindfatninger og bådebroer. Konstruktionerne var ikke længere tidssvarende. A1...

  Se case

  View case

 • Case-Sejerø-Havn-Renovering-af-Vestmolen-A1-Consult

  SEJERØ HAVN, RENOVERING AF VESTMOLEN

  september 19 2017

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult har forestået projektering og udbud af renovering af 200 m mole og kaj. Kajen er renoveret så den fremstår som en indbydende del af havn til fritidssejlere, med promenade, træinddækning, fremføring af...

  Se case

  View case

  Ca. 10 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Renovering-af-Horsens-Inderhavn-Horsens-Kommune-A1-Consult

  HORSENS KOMMUNE, RENOVERING AF HORSENS INDERHAVN

  januar 8 2017

  KUNDE: Horsens Kommune
  Customer: Horsens Kommune

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner, herunder bl.a. trækonstruktioner, stenskråninger, spuns, belægninger samt afvanding. Nordre kaj - 145 meter forankret kaj, nedbrydning af betonoverbygning, udlægning af bundsikring, pullerter, belægning, afvanding samt...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Masnedø-A1-Consult

  MASNEDØ, HAVNEUDVIDELSE

  november 11 2016

  KUNDE: Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune
  Customer: Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune

  Udformning af alternativt havnelayout. A1 Consult har på vegne af grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune forestået udarbejdelsen af et alternativt havnelayout ifm. den kommende havneudvidelse. Formålet med det alternative havnelayout er at udarbejde...

  Se case

  View case

 • Case-Tilstandsvurdering-Dragør-Havn-A1-Consult

  DRAGØR HAVN, TILSTANDSVURDERING

  maj 30 2016

  KUNDE: Dragør Havn
  Customer: Dragør Havn

  A1 Consult har foretaget en tilstandsvurdering af hele Gammel Havn og Gammel Færgehavn på Dragør Havn. Tilstandsvurderingen indbefattede gennemgang af alle havnens dækkende værker, bærende konstruktioner og deres aptering for, at skabe et generelt...

  Se case

  View case

  Afhænger af godkendte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter
 • Case-Havneudvidelse-Skovshoved-Havn-A1-Consult

  SKOVSHOVED HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  januar 8 2016

  KUNDE: Arkil A/S
  Customer: Arkil A/S

  A1 Consult forestår i totalentreprise med Arkil A/S detailprojektering og udvidelse af Skovshoved Havn. Totalentreprisen indeholder etablering af 325 bådpladser med pælefunderede træbroer. Der etableres ca. 700 meter nye kajvægge, og alle kajstrækninger udføres...

  Se case

  View case

 • Case-Juelsminde-Havn-Marina-Havnekran-A1-Consult

  JUELSMINDE HAVN & MARINA, HAVNEKRAN

  januar 8 2016

  KUNDE: Juelsminde Havn & Marina
  Customer: Juelsminde Havn & Marina

  A1 Consult forestår projektering af kranfundament og anløbsbro for ny havnekran for Juelsminde Havn & Marina. Den nye kran er projekteret til at kunne løfte 30 ton, og kranen er funderet på en monopæl....

  Se case

  View case

 • Case-Sundby-Mors-Havn-Havneudvidelse-A1-Consult

  SUNDBY MORS HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  januar 8 2012

  KUNDE: Morsø Kommune
  Customer: Morsø Kommune

  Se case

  View case

 • Case-Udbyhøj-Nord-Ny-lystbådehavn-A1-Consult

  UDBYHØJ NORD, NY LYSTBÅDEHAVN

  januar 8 2012

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Se case

  View case

 • Case-Ny-Østhavn-Juelsminde-Havn-og-Marina-A1-Consult

  JUELSMINDE HAVN & MARINA, NY ØSTHAVN

  januar 8 2011

  KUNDE: Juelsminde Havn & Marina
  Customer: Juelsminde Havn & Marina

  Se case

  View case

 • Case-Ny-lystbådehavn-Øer-Maritime-ferieby-A1-Consult

  ØER MARITIME FERIEBY, NY LYSTBÅDEHAVN

  januar 8 2009

  KUNDE: Byggeselskabet Mogens de Linde
  Customer: Byggeselskabet Mogens de Linde

  A1 Consult har for byggeselskabet Mogens de Linde bistået med bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og udbygning af lystbådehavnen ved Øer Maritime Ferieby. Entreprisen indeholdt renoveringen af 250 bådpladser og etableringen af 50 nye....

  Se case

  View case