Aalborg Skudehavn

AALBORG KOMMUNE VESTRE BÅDEHAVN OG SKUDEHAVNEN

A1 Consult har udarbejdet et projektforslag for klimasikring af Vestre Bådehavn, Søsportsvej og Skudehavnen mod ekstremt højvande med kendte afprøvede klimasikringsløsninger.
Kyststrækningen langs Søsportsvej er særligt udsat ved højvandssituationer, da området er meget lavtliggende (kote ca. +0,40 á +0,80m), og årligt udsættes for flere oversvømmelser.
Der er ligeledes udarbejdet forslag til en områdeopdelt fremrykning af kysten ved Søsportsvej samt nord for Vestre Bådehavns moler. En fremrykning af kysten har bl.a. til formål at skabe sammenhængende fælles arealer langs fjorden med adgang for offentligheden. Endvidere er der langs kysten ved Søsportsklubberne behov for en renovering af de eksisterende kystindfatninger, da tilstanden af disse er dårlig, hvilket en kystfremrykning med ny stenkastning vil afhjælpe.

Fakta om projektet
• Klimamur i beton min. i kote +1,90
• Diger, stenkastninger, terrænregulering, mobil højvandssikring
• Anlægsøkonomi

Kunde
Aalborg Kommune

Periode
2020

Anlægssum
Fortroligt