JAMMERBUGT KOMMUNE, TILSTANDSVURDERING af 3 HAVNE

JAMMERBUGT KOMMUNE, TILSTANDSVURDERING af 3 HAVNE

A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af alle havne i Jammerbugt Kommune, så Jammerbugt Kommune har fået et entydigt overblik over alle havnene, deres tilstand, forventede levetider og vurderet driftsomkostninger.

Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over -og under vandlinjen, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, tykkelsesmålinger af stålkonstruktioner, eftersynsrapport og en 10-års vedligeholdelsesplan.

I eftersynsrapporten samles alle registrerede- eller oplyst informationer om de forskellige konstruktioner og restlevetider for konstruktionerne vurderes. Dermed giver rapporten kunden et komplet overblik over havnen og status på konstruktionerne.

I vedligeholdelsesplanen oplistes reparationsarbejderne skematisk og der vurderes en anlægsøkonomi for udbedring af de registrerede skader og udskiftning af udtjente dele i den kommende periode.

Gennemgangen giver dermed kunden et overblik over de løbende vedligeholdelsesomkostninger og er dermed en vigtig del af den løbende planlægning for Kommunen.

Bygherrerådgivning er i hele projektforløbet foregået i tæt dialog med Jammerbugt Kommune.

 

Fakta om projektet

  • Tilstandsvurdering og 10-års vedligeholdelsesplan.
  • Gjøl Havn
  • Attrup Havn
  • Haverslev Havn

 

Kunde

Jammerbugt Kommune

 Periode

December 2019 – Februar 2020.

Anlægssum

Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.