A1 Consult-Rådgivende ingeniører der taler havnens sprog

Projektledelse

I idéudviklings- og planlægningsfasen samarbejdes om udvikling af idéer; der gennemføres konceptdesign, og endelig skabes overblik over proces, tidsplan og totaløkonomi i projektet. Med udgangspunkt i projektet høres relevante myndigheder for endelig godkendelse, og der gennemføres skitse- og detailprojektering som grundlag for anlægsoverslag og udbud.

Udbud og kontrahering gennemføres på basis af designet, og afhængigt af individuelle ønsker foretages alt fra prækvalifikation, udarbejdelse af udbudsdokumenter og tilbudsvurdering til kontraktforhandlinger og udfærdigelse af kontrakt.

I udførelsesfasen håndteres entreprisekontrakter samt ledelse af udførelsesprocessen herunder tilsynet med udførelsen frem til aflevering.

I driftsfasen gennemføres tilstandsvurderinger, som giver overblik over anlæggets tilstand og restlevetid. Med udgangspunkt heri gennemføres det nødvendige reparationsprojekt.

A1 Consult tilbyder kvalificeret rådgivning i alle eller dele af projektets faser fra idé til drift.