Medarbejdere rund om bordet

Projektledelse

A1 Consult tilbyder kvalificeret rådgivning i alle eller dele af anlægsprojektets faser – fra idé til drift.

I idéudviklings- og planlægningsfasen samarbejder vi med dig om udvikling af idéer. Vi udfører konceptdesign og skaber overblik over proces, tidsplan og totaløkonomi i dit projekt. Med udgangspunkt i projektet sørger vi for at høre relevante myndigheder for endelig godkendelse, og vi gennemfører sammen skitse- og detailprojektering som grundlag for anlægsoverslag og udbud.

Udbud og kontrahering gennemføres på basis af designet, og afhængigt af dine ønsker kan vi hjælpe med alt fra prækvalifikation, udarbejdelse af udbudsdokumenter og tilbudsvurdering til kontraktforhandlinger og udfærdigelse af kontrakt.

I udførelsesfasen kan vi håndtere entreprisekontrakter og stå for ledelse af udførelsesprocessen – herunder tilsynet med udførelsen frem til aflevering.

I driftsfasen udfører vi tilstandsvurderinger, som giver overblik over anlæggets tilstand og restlevetid. Med udgangspunkt i denne vurdering udføres det nødvendige reparationsprojekt.

 

Kontakt os