Medarbejdere rund om bordet

Kompetencer

A1 Consult har erfaring med projektering, teknisk support, projektledelse, tilsyn og byggeledelse samt strategisk rådgivning. A1-teamet består af dygtige maritime ingeniører med stor forretningsforståelse såvel inden for økonomi som strategi og tilbyder stærke kompetencer inden for:
Havnekonstruktioner
 • Udbud og kontrahering
 • Designgrundlag med fastlæggelse af kajlaster, geoteknik, vind- og bølgeforhold
 • Projektering af havnekonstruktioner herunder fendre, pullerter, korrosionsbeskyttelse, belægninger, kranbjælker, træ, stål og beton
 • Projektering af pælebårne kajkonstruktioner, spunsvægge og pierer
 • Uddybning og opfyldning
 • Drift og vedligehold
 • Havnesikring inkl. uddannelse af havnens sikringsorganisation
Kystbeskyttelse
 • Udbud og kontrahering
 • Designgrundlag med fastlæggelse af bl.a. metocean-forhold og sedimenttransport
 • Bølge- og strømanalyser med kortlægning af ekstremstatistik og bølgelaster
 • Projektering af stenarbejder herunder dækmoler, høfder og bundsikring
Vindmøller
 • Udbud og kontrahering
 • Vindmølleteknologi
 • Metocean-forhold med statistisk analyse af vind og bølger
 • Integreret modellering af vind- og bølgelaster på vindmølle og fundament
 • Designbasis og certificering
 • Hydrodynamisk analyse af konstruktioner
 • Scour-forhold og design af bundsikring
 • Monopæle og sænkekasser
 • Marineoperationer med analyse af bl.a. vejrvinduer og operationelle krav samt adgangsforhold