Medarbejdere rund om bordet

Kompetencer

A1 Consult har erfaring med projektering, teknisk support, projektledelse, tilsyn og byggeledelse samt strategisk rådgivning. A1-teamet består af dygtige maritime ingeniører med stor forretningsforståelse såvel inden for økonomi som strategi og tilbyder stærke kompetencer inden for:
Bygherrerådgivning
 • De indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, borgerinddragelse, myndighedsbehandling m.m.
 • Sparring på den overordnede anlægsøkonomi
 • Afdækning af grænseflader og tekniske problemstillinger
 • Hvordan projektet bliver realiserbart
 • Afdækning af kundens behov i forhold til nye konstruktioner eller renovering af eksisterende.
 • Håndtering af myndigheder
 • Projektering af havne-, vandbygning- og anlægskonstruktioner
 • Udbudsforretninger
 • Tilsyn og byggeledelse i forbindelse med udførelsesfasen


Læs mere


Havne
 • Designgrundlag med fastlæggelse af kajlaster, geoteknik, vind- og bølgeforhold
 • Projektering af havnekonstruktioner herunder fendre, pullerter, korrosionsbeskyttelse, belægninger, kranbjælker, træ, stål og beton
 • Projektering af pælebårne kajkonstruktioner, spunsvægge og pierer
 • Håndtering af myndigheder
 • Uddybning og opfyldning
 • Drift og vedligehold
 • Havnesikring inkl. uddannelse af havnens sikringsorganisation
 • Monopæle og sænkekasser
 • Marineoperationer med analyse af bl.a. vejrvinduer og operationelle krav samt adgangsforhold
 • Udbud og kontrahering
 • Byggedeldelse og tilsyn i forbindelse med udførelsesfasen


Læs mere


Geoteknik og anlægskonstruktioner
 • Opstiling af designforudsætninger. Herunder levetider, laster mm.
 • Projektering af diverse anlægskonstruktioner. Herunder blandt andet byggegruber – direkte såvel som pælefunderede fundamenter, støttemure m.m.
 • Rådgivning i forbindelse med komplicerede funderingsforhold
 • Vurdering af sætninger og sætningsforløb
 • Udbud og kontrahering
 • Tilsyn og byggeledelse i forbindelse med udførelsesfasen


Læs mere

Kyst- og klimasikring
 • Helhedsorienterede løsninger
 • Vurdering af nødvendige sikringskoter
 • Vurdering af nødvendige indsatsområder
 • Opstilling af projektforudsætninger. Herunder fastsættelse rentable konstruktioner i forhold til levetider og returperioder
 • Projektering af klimasikringsløsninger. Herunder blandt andet dæmninger, højvandsmure, skråningsanlæg, høfder, bølgebrydere mm.
 • Myndighedsansøgninger
 • Udbud og kontrahering
 • Tilsyn og byggeledelse i forbindelse med udførelsefasen


Læs mere

Tilstandsvurderinger
 • Status på havnens tilstand i dag
 • Havnens løbende vedligeholdelsesomkostninger, som indgår i det fremtidige driftsbudget
 • Nødvendig reparationsarbejde
 • Anlægsøkonomi for udbedring af de registrerede skader og udskiftning af udtjente dele i den kommende periode
 • Restlevetider

Læs mere

 

Kontakt os