Geoteknik
og anlægskonstruktioner

Hos A1 Consult er vi specialister i geoteknik, og vi har stor erfaring med fundering af anlægskonstruktioner i både gode og dårlige geotekniske jordbundsforhold. Med stærke kompetencer som såvel bygherrerådgiver som totalrådgiver varetager vi projekter fra skitse- og detailfasen igennem udbudsforretningen og frem til selve udførelse inkl. afleveringsforretningen.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan rådgive jer

Har I ikke kendskab til de geotekniske forhold i jeres område, tager vi ansvar for processen med at få udarbejdet supplerende jordbundsundersøgelser, så projektet bliver udført i overensstemmelse med gældende normer. Vi har stor forståelse for, at der forskel på, hvor omkostningstungt et projekt kan være. Derfor er vi realistiske omkring økonomi, muligheder og behov.

Vi står bag...

Arkil A/S og HOFOR – Damhusledning, betonskakt til stor afløbsledning

Randers Havn – Betonbro over eksisterende trykledninger

IMG_5311_SDU

MT Højgaard – Syddansk Universitet - Sekantpælevæg

Vi rådgiver omkring jordbunden – og det resterende

Uanset, hvem vi arbejder for i A1 Consult, ser vi altid på helheden. Med velafprøvede metoder og kvalitetssikring skaber vi robuste løsninger. Vores mål er altid at gøre det komplicerede enkelt, men også at udfordre og udvikle dit projekt, så du får en løsning, hvor hele værdikæden er tænkt ind.

Vi rådgiver i
forbindelse med:

A1 Consult

Forhold du skal være særlig opmærksom på

Hør mere om,
hvordan vi kan
rådgive jer

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om vores metoder, tankegang og de projekter, vi har været med på.

Nikolaj Birkedal Nielsen
Specialist – Geotekniker

2097 4701
nbn@a1consult.dk