RANDERS HAVN, BROER OVER TRYKLEDNINGER

RANDERS HAVN, BROER OVER TRYKLEDNINGER

I forbindelse med Randers Havns fremtidige udflytning mod øst, ønskede Randers Havn at etablere en ny vej som forbinder Tronholmen de nye havnearealer. Vejen passerer spildevandsledninger som går fra Randers Centralrensningsanlæg, gennem det nye havneareal og under fjorden til Randers C. Ledningerne er derved vital infrastruktur.

A1 Consult har forestået detailprojektering og udbud af broerne over ledningerne. Broerne er etableret som U-formende betonelementer, der sikrer en frihøjde under broerne, som muliggør fritgravning af ledningen, samt passage af overfladevand.

Jordbundsforholdene ved broerne er præget af store lag af sætningsfølsomme jordaflejringer i form af gytje. For at sikre at broerne ikke sætter sig, er de etableret på betonbjælker som er funderet på betonpæle.

A1 Consult har forestået al projektering, udbud, licitation, kontrahering, tilsyn og byggeledelse.

 

Fakta om projektet

  • Betonbroer i elementer med spænd på 7 á 8 m
  • Betonbro elementer, 36 stk.
  • Etablering af midlertidig belægning
  • Fugtisolering iht. Vejdirektoratets forskrifter
  • Etablering af overgangsplader til sætningsgivende terræn

 

Kunde

Randers Havn

Periode

2019

Anlægssum

2,7 mio. kr.