Gl. Skagen, Kystsikring

2019-05-01
image_pdfimage_print

Vi har haft aflevering på høfderne ved Gl. Skagen, og det er tydeligt at se at høfderne har den ønskede virkning.

Egense Lystbådehavn

2019-04-24
image_pdfimage_print

Vi har haft aflevering på renoveringen af Servicekajen på Egense Lystbådehavn. Projektet indeholder bl.a. en ny spuns, opfyldning af bagareal samt kajkant med betonunderlag forberedt til kran.

Hirtshals Havn

2019-04-22
image_pdfimage_print

Det nye ombyggede færgeleje 4 i Hirtshals er taget i brug ifb. med Fjordlines sæsonstart. Færgelejet er projekteret efter Fjordline’s nye katamaran som tages i brug næste år, og pt. er der etableret en midlertidig rampe som kan servicere denne sæsons færger.

Kalundborg Havn

2019-04-17
image_pdfimage_print

Renoveringen af havnefronten ved Havneparken i Kalundborg pågår, og etableringen af den store opholdstrappe begynder at tage form. Projektet er opdelt i 2 etaper, hvor Etape I er forventet afsluttet 1/6 2019, og Etape II starter op 1/10 2019.

Randers Havn

2019-02-18
image_pdfimage_print

I forbindelse med udvidelsen af Randers Havn, arbejder A1 bl.a. på udbudsmateriale til etablering af en bro over trykledninger. A1 forestår afholdelse af licitation.

Gisseløre Lystbådehavn

2019-01-22
image_pdfimage_print

Renoveringen af den eksisterende mole på Gisseløre Lystbådehavn er i fuld gang og forventes klar til aflevering medio februar.

Tuborg Syd

2018-12-17
image_pdfimage_print

A1 arbejder på dimensioneringen af den permanente indfatning ved Kysthusene, i Tuborg Syd, København.

Sæby Kystsikring

2018-11-13
image_pdfimage_print

A1 Consult er i fuld gang med udarbejdelse af skitseforslag til kystsikring syd for Sæby. Projektet omfatter ca. 3 km kyst beskyttelse.

Lindø OST Nord

2018-10-26
image_pdfimage_print

Arbejdet i Lindø er godt igang og man er nu igang med at ramme spuns.

Aarhus Lystbådehavn

2018-10-25
image_pdfimage_print

I Aarhus Lystbådehavn er arbejdet med udskiftningen af bro til ny flydebro er godt igang.