Sæby Havn

Vi har afleveret tilbud på udvidelse af Sæby Havn, og afventer tilbagemelding fra bygherre, inden 2. tilbudsrunde.

Havneudvidelsen omfatter nye faciliteter og kvaliteter med fokus på kapacitetsudvidelse for større både, en ny gæstehavn samt nye søsætningsfaciliteter. Udvidelsen vil give mulighed for en række nye maritime aktiviteter for småbådssejlads, naturoplevelse, svømning, mm. Havneudvidelsen omfatter også udbygning af havnens landarealer med plads til vinteropbevaring og parkering i forbindelse med havnerelaterede aktiviteter.