Randers Havn

A1 Consult har afholdt licitation ved oprensning af Randers Havn og Fjord 2018. A1 Consult har varetaget al koordinering vedr. opmålinger, miljøprøver samt dialog med myndigheder mm.

A1 Consult har desuden forstået udbud, licitation og kontrahering. Entreprisen udføres i perioden marts 2018 til oktober 2018.