Kalundborg Vesthavn_Renovering_A1 Consult

Kalundborg Vesthavn, Renovering etape 2

Den planlagte etape 2 af renoveringen af Kalundborg Vesthavn, er under opstart. Der er netop indgået aftale med MT Højgaard, som skal udføre anlægsarbejdet.

Projektet omfatter den nye Skibbro, som ligger ved opholdstrappen, som blev etableret i etape 1. Mod syd vil broerne Estakade vest og Estakade øst, danne rammerne for en ny indsejling, og en ny bølgebryder, vil give ro til indsejlingen og det nye havnebassin. Derudover  genetableres Langebro som ligger længst mod vest.