A1 Consult hjælper med den nye Storstrømsbro

A1 Consult er en del af det stærke rådgiverteam, som skal designe den nye Storstrømsbro.

Storstrømsbroen, det vindende joint venture består af tre italienske entreprenørvirksomheder og en italiensk brorådgiver. Desuden har man benyttet det danske firma EKJ Rådgivende Ingeniører med A1 Consult som underrådgiver på alle de marine arbejder. Tilsammen kommer de med årtiers erfaring med alle typer af internationale infrastrukturprojekter.

Storstrømsbroen forbinder Sjælland med Falster via Masnedø og indgår som en central del af opgraderingen af jernbanestrækningen mellem København og Rødby og videre til Femern Bælt-forbindelsen. Broen bygges til højhastighedstog i to spor og en to-sporet landevej med gang- og cykelsti. Den vil med sine 4 km i længden og 100 meter i højden være Danmarks 3. største bro efter Øresundbroen og Storebæltsbroen. Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2022 og jernbanetrafikken i 2023.

Den samlede pris for projektet inklusiv nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro er ca. 4,1 mia. kr.