A1-Consult-header-2

Profil

A1 Consult A/S er specialiseret i havne- og vandbygning og har en af Vestdanmarks største afdelinger inden for marineanlæg. Vi taler havnens sprog.

Vi lever for synlig og personlig rådgivning og udvikler løsninger i alle projektets faser – fra idé til drift.

Vælg den rette rådgiver!  

Når skarp specialisering forenes med tætte relationer, løftes projektet et niveau op – Hos A1 Consult løser vi opgaven, som var den vores egen. Vi underbygger dette med stor erfaring og specialisering indenfor nedenstående områder.

Her er det vi kan:

  • Industrihavne og færgehavne

  • Lystbådehavne

  • Kystbeskyttelse i form af stenmoler og bølgebrydere

  • Uddybnings- og opfyldningsprojekter

  • Havnesikring inkl. uddannelse af din sikringsorganisation

  • Tilstandsvurderinger, VVM og Masterplaner

  • Funderingsprojekter som brovederlag, byggegrupper mfl.

  • Teknisk due diligence ifm. udvikling af havnearealer

  • Teknisk projektledelse på vindmølleprojekter

  • Teknisk assistance på komplicerede projekter


Ovenstående underbygges af vore mange referencer som kan ses her.