Medarbejdere rund om bordet

Strategisk og taktisk rådgivning

A1 Consult tilbyder strategisk rådgivning for projektledere, tekniske direktører eller hele afdelinger, der har behov for teknisk bistand i forbindelse med et kompliceret projektarbejde. Vi rådgiver også på projektforløb, som er kørt fast eller løbet af sporet.

Med udgangspunkt i en analyse af et konkret projekt eller en problemstilling kan vi i A1 Consult bidrage med teknisk viden og indgå som sparringspartner for ledelsen eller projektledelsen.

Med baggrund i A1 Consults samlede erfaring inden for design og udførelse af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse og marineanlæg, har vi en indgående forståelse for økonomien i denne type projekter. Derfor er vi i stand til at foretage vurderinger af nye løsninger og dermed rådgive omkring afgørende beslutninger.

En fleksibel rådgiver

A1 Consult som totalrådgiver sikrer ”value for money” i alle projektets faser. Vi afdækker alle grænseflader inden for den opstillede budgetramme. Nogle af vores stærke referencer på dette felt er bl.a. arbejdet med Ballen Færgehavn og renovering af Inderhavnen i Horsens.

A1 Consult rummer en fleksibel organisation, der kan tilpasses de faser, et projekt gennemlever. Vi har en flad struktur med kort vej til afklaring og beslutning. Vores erfaring er, at det giver vores samarbejdspartnere et godt overblik og tryghed i samarbejdet.

Konsulentbistand på projekter

A1 Consult tilbyder ad hoc-bistand på større, komplicerede og fastlåste projekter, og vi kan bl.a. bruges af projektteams, virksomheder eller organisationer.

Til mindre virksomheder, kommuner og organisationer, der ikke har erfaring med større komplicerede anlægsprojekter, tilbyder vi kontinuerlig support. A1 Consult er klar til at påtage sig rollen som sparringspartner gennem hele projektforløbet.

 

Kontakt os