Case-Ballen-Færgehavn-A1-Consult

SAMSØ KOMMUNE, BALLEN FÆRGEHAVN

A1 Consult står for bygherrerådgivningsopgaven i forbindelse med etablering af den nye Ballen Færgehavn, og entreprisen bliver udbudt i totalentreprise.
Totalrådgivningen omfatter udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser, myndigheder (VVM), EU-udbud, licitation, udførelse, byggeledelse, tilsyn, aflevering samt 1 og 5-års gennemgang.

I overskrifter:
• Forprojekt inkl. anlægsoverslag og tidsplan
• Geoteknik, pejlinger, nivellement og myndighedsansøgninger
• Besejlingsimulering, bølger, strøm og sedimenttransport i forhold til udformning af havnen m.m.
• Stenmoler, spunsindfatninger, uddybnings- og opfyldningsarbejder samt belægninger
• Løbende opdatering af anlægsøkonomi og tidsplan

Fakta om projektet
• 600 m stenmole med molehoveder
• 5,5 m vanddybde i indsejling og havnebassin
• 85 m spunsvægsindfatninger
• 28.000 m2 bagland
• 250 m tilslutningsvej

Kunde
Samsø Kommune
Periode
Primo 2012 til Primo 2015
Anlægssum
73,2 mio. kr. ekskl. moms