Case-Horsens-Havn-Miljødepoter-A1-Consult

HORSENS HAVN, MILJØDEPOTER

Horsens Havn har etableret et miljødepot til deponering af forurenede materialer fra oprensning af sejlrenden samt Havnens bassiner. Bassinet tillader desuden deponering af lettere forurenet jord. A1 Consult har i størstedelen af forløbet varetaget rollen som bygherrerådgiver for Horsens
Havn, og har forestået etablering og myndighedsbehandling af anlægget.
Bassinet dækker et område på 65.000 m2, og området vil i fremtiden finde anvendelse til den videre udvidelse af Horsens Havn.

A1 Consult har foruden forestået projektering, udbud og tilsyn på et påkrævet overløbsbygværk for indspulingsbassinet. A1 Consult har afslutningsvis forestået myndighedsbehandling vedr. lukning og slutafdækning af miljødepoterne.

Fakta om projektet
• Etablering af 65.000 m2 indspulingsbassin
• Etablering af overløbsbygværk
• Lukning og slutafdækning af miljødepoter

Kunde
Horsens Havn
Periode
2007 – 2011, etablering af miljødepoter
2015 – 2016, lukning og slutafdækning af miljødepoter
Anlægssum
7 mio. kr. ekskl. moms