A1-Consult kontor

Vi vil præge fremtiden

Allerede nu har vi været med til at sætte aftryk på det, andre får øje på. Industrihavne, færgehavne, lystbådehavne, og klimaprojekter er blot nogle af de projekter, hvor vi er med. I fremtiden vil vi også være synlige. Ambitionen er ikke at være first movers men altid fast followers. At have modet til at tænke ud af boksen. Realistiske men med blik for kreativitet og design.

Samtidig har vi øje for det, der bliver vigtigt på fremtidens vægtskål: Klimaet. Vi vil gerne være med til at skabe bæredygtig udvikling lokalt og globalt.Ifølge FN er det nu og ikke i morgen, vi skal handle, hvis vi skal begrænse konsekvenser af klimaforandringerne, såsom den globale temperaturstigning.

Vi er direkte konfronteret med klimaet i vores arbejde som ingeniører. Når vi for eksempel er med som rådgiver på et anlægsprojekt i Danmark, er bæredygtighed, klimaforandringer og sikring mod oversvømmelse ofte øverst på dagsordenen. Se vores cases her

Det er samtidig vigtigt for os at følge med i den nyeste viden om bæredygtige byggematerialer og -processer på vores område. Når vi arbejder med anlægsøkonomi, er vi derfor opmærksomme på at finde løsninger, der sparer på ressourcerne. Her kan et eksempel være at mindske mængden af stål, beton, indpumpede naturresourcer mf. i et projekt og dermed spare både på udgifterne og CO2-udledningen.

Udvalgte verdensmål for bæredygtighed

I A1 Consult arbejder vi med FN’s verdensmål og rådgiver vores kunder til at skabe bæredygtige, robuste løsninger.

“Alle snakker om verdensmål og bæredygtighed lige nu. Men det kan være rigtig svært at gå fra snak til handling, og der er langt igen, før man som virksomhed kan sige: “Vi arbejder bæredygtigt nok.” FN’s Verdensmål er et redskab, vi hos A1 Consult bruger til at holde fokus på bæredygtighed og starte en snak både internt og med vores kunder om, hvordan vi kan gøre en forskel via vores daglige arbejde.”

– Indehaver og senioringeniør, Ulrik Max Jørgensen

Du kan læse mere om FN’s Verdensmål og de forskellige delmål her
 

Kontakt os

 

Vi arbejder for FN's Verdensmål - med fokus på:

fn verdensmål nr 9 industri innovation og infrastruktur
Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Som ingeniører tænker vi traditionelt realistisk, men dyrker også kreativitet og design. Derfor understøtter vi innovative processer. Vores infrastruktur projekter etableres i miljøer, hvor naturens kræfter er meget store. Vi tænker disse kræfter ind i konstruktionerne, så de er bæredygtige i kraft af en lang levetid. Samtidig tænker vi bæredygtigheden ind i materialevalg og i udførelsen – i form af maskinanvendelse og drift. Endelig har vi blik for, hvordan materialer kan blive genanvendt i forbindelse med nedbrydning.

fn verdensmaal nr 12 ansvarligt forbrug og produktion
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Som rådgivere tager vi ansvar for at dele viden om byggematerialers bæredygtighed. Vi ved fx, at billigt tropisk træ, kan være produceret på en måde, så det skader både miljø og den lokal befolkning, der arbejder med træet. Derfor anbefaler vi vores kunder at anvende certificeret, bæredygtigt træ, hvor det er muligt. For at optimere materialeproduktionen, optimerer vi vores konstruktioner, så mindst mulige materiale indgår uden, at det går ud over konstruktionernes sikkerhed. Vi tager også ansvar for det samfund, vi er en del af og har eksempelvis ansat to på i flexjob.

fn verdensmål nr 14 livet i havet
Mål 14: Livet i havet

Stigende vandstande er en udfordring også i Danmark. Netop fordi vi arbejder i området, hvor vand møder land, er kystsikring og højvandssikring et vigtigt fokusområde i A1 Consult. Med viden og erfaring har vi muligheden for at træde ind i disse projekter og bidrage fra bølge- og strømanalyser til projektering af dækmoler, høfder og skråningsbeskyttelse. Vores erfaringer med kystsikring i Danmark kan forhåbentlig være model for udvikling på området andre steder i verden.