Case-Masterplan-Aabenraa-Havn-A1-Consult

AABENRAA HAVN, MASTERPLAN 2015-2035

Udviklingsplanens formål er at anvise muligheder for udbygning samt at opstille grundlaget for en kvalificeret beslutning om hvilket spor, der fremover skal følges i Aabenraa Havns udvikling.
Planen skal ses som et overordnet idékatalog over løsninger, der kan anvendes af havnens bestyrelse for beslutninger omkring havnens udvikling i de kommende 20 år.
I udviklingsplanen er der inddraget en vurdering af last fra vinger, naceller osv. samt optimale tilkørselsforhold til og fra havnen.
Aabenraa Havns nuværende kunder i bagarealet er inddraget for at fastlægge, hvilke ønsker kunderne har til de fremtidige havnearealer.

Fakta om projektet
• Udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan
• Udbygningsmuligheder
• Fremtidige hensyn
• Rentabilitetsberegninger
• Udviklingsplan 2015-2035

Kunde
Aabenraa Havn
Periode
2014 – 2015
Anlægssum
Udviklingsplanens anlægssummer er fortrolige