Case-Renovering-af-Horsens-Inderhavn-Horsens-Kommune-A1-Consult

HORSENS KOMMUNE, RENOVERING AF HORSENS INDERHAVN

A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner, herunder bl.a. trækonstruktioner, stenskråninger, spuns, belægninger samt afvanding.
Nordre kaj – 145 meter forankret kaj, nedbrydning af betonoverbygning, udlægning af bundsikring, pullerter, belægning, afvanding samt friholderværk.
Havnetrekanten – forstøbning af CN-kaj, in-situstøbte støttemure, betonramper, promenader, 150 meter stenskråning, 150 meter pælebåret bådebro og 15 meter forankret kaj.
Sønder kaj – 170 meter forankret kaj, nedbrydning af betonoverbygning, pullerter, belægning, afvanding samt friholderværk.

A1 Consult forestår udbud i hovedentreprise, og fører tilsyn i udbudsførelsen frem til entreprenørens overdragelse af projektet i medio 2017.

Fakta om projektet
• 110 m forstøbning af CN-kaj
• 150 m pælefunderet bådebro
• 150 m stenskråning
• 330 m forankret kajvægge
• 150 m betonstøttemure
• 460 m2 promenader i beton
• 6000 m2 belægninger
• 6000 m2 afvanding
• 1500 m2 bundsikring

Kunde
Horsens Kommune
Periode
2015 – 2017
Anlægssum
22 mio. kr. ekskl. moms