AABENRAA HAVN, RENOVERING AF NYHAVN

AABENRAA HAVN, RENOVERING AF NYHAVN

A1 Consult forestår projektering og udbud af 500 m kaj.
Den nye kaj er projekteret til at kunne optage 10 ton/m2 med vanddybde fra -6,5 m til -11 m og med forskellige skibe langs kajstrækningen. Renoveringen udføres, så kajen anløbes i dele af udførselsperioden, under hensyn til aktiviteter der ikke kan flyttes til andre kajstrækninger. Projektet udbydes i hovedentreprise.

A1 Consults rådgiveropgave:
• Skitseprojekt og anlægsoverslag
• Myndighedstilladelser
• Detailprojektering af kajindfatninger og aflastningsplade
• Detailprojektering af fender- og pullertfundamenter samt afvandingssystem og belægninger
• Udarbejdelse af udbudsmateriale, udbud i hovedentreprise og tilbudsvurdering
• Opdatering af projektøkonomi
• Tilsyn med udførelsen frem til aflevering

Fakta om projektet
• 500 m kaj
• 10 ton/m2 i belastning
• Fendere til skibe med deplacement på 65.000 ton
• 100 ton pullert

Kunde
Aabenraa Havn
Periode
2015 – 2017
Anlægssum
35 mio. kr. ekskl. moms