RANDERS HAVN, NY VEJ

RANDERS HAVN, NY VEJ

I forbindelse med Randers Havns fremtidige udflytning mod øst ønsker Randers Havn, at etablere en ny vej, som forbinder Tronholmen med Kristrup Engvej.
A1 Consult har indledningsvist forestået arbejdet med at fastlægge den overordnede geometri for vejforløbet, som danner grundlag for den fastsatte anlægsøkonomi.
Jordbundsforholdene i vejtracéet er præget af store jordlag af sætningsfølsomme jordaflejringer i form af gytje. I forbindelse med etableringen af vejdæmningen må der derfor forventes sætninger på mellem 1 á 5 m, hvor de største sætninger vil opstå midtvejs mellem Kristrup Engvej og Tronholmen.

A1 Consult forestår monitorering af sætninger i hele forløbet. Når sætningsforløbet er afsluttet, er det muligt at etablere de færdige belægninger.
A1 Consult forestår al projektering og forestår desuden udbud, licitation og kontrahering.

Fakta om projektet
• Etablering af ca. 1.000 lbm vej
• Udarbejdelse af skilteplan
• Monitorering af sætninger