Case-Sandpladsen-i-Søndervig-Ringkøbing-A1-Consult

RINGKØBING, SANDPLADSEN I SØNDERVIG

A1 Consult har i samarbejde med G&P Arkitekter projekteret Sandpladsen i Søndervig, hvorved pladsen er omdannet fra en traditionel parkeringsplads til et attraktivt sted der indbyder til ophold.
A1 Consult har forestået de ingeniørmæssige beregninger og optegninger af træinddækningen, betonelementer, pladsstøbt beton, siddeplint, belægninger, afvanding af pladsen og kabelomlægning. Pladsen består af en træinddækket oval sideplint, der kan danne ramme om rekreative aktiviteter f.eks. volleyball eller mini-koncerter. Der er etableret en række kunstige klitter som en del af området for at skabe sammenhæng til det nærtliggende Vesterhav.
Pladsen er udlagt med ny flisebelægning, der i en del af området også håndterer lastbiltrafik.

Fakta om projektet
• 24 x 18 m oval siddeplint
• 4 kunstige klitter med støttemure
• 30 m solbænk på støttemur
• Flisebelægning til lastbiltrafik

Kunde
Ringkøbing Kommune

Periode
2016-2017

Anlægssum
3,5 mio. kr. ekskl. moms