GL. SKAGEN, KYSTSIKRING

GL. SKAGEN, KYSTSIKRING

 

Frederikhavn Kommune, Kystsikring af Gl. Skagen

Detailprojektering af høfder og skråningsbeskyttelse

Vesterhavets kraftige erodering af stranden ved Gl. Skagen og nedbrydning af eksisterende høfder fra 1950erne har medført behov for ny kystsikring.

Skråningsbeskyttelsen udgøres af skråningsbeskyttelse med sten og nye kraftigere stenhøfder end de eksisterende. Desuden skal der udføres sandfodring for at kompensere for den sandstrøm som høfderne vil stoppe ind til at strækningerne mellem de nye høfder er fyldt op.

Høfderne er designet under hensyntagen til højvande og forventede vandstandsstigninger som følge af klimaændringer.

 

Fakta om projektet

18 høfder renoveres.

7 nye høfder opføres.

Skråningsbeskyttelse udføres ved nordlig afslutning.

40.000 m3 sandfodring.

Kunde

Frederikshavn Kommune

Periode

2013-2019

2018-2019 (anlægsperiode)

 

Anlægssum

8.5 mio.kr.