Næstved Havn, Aflevering af projekt

Renovering af Vestre kaj og Vestre mellemkaj_Næstved Havn

Der blev i går afholdt aflevering af projektet omhandlende renovering af Vestre Kaj og Vestre Mellemkaj. Fint med smukt decembervejr til en aflevering på et vellykket projekt.  

Badebro på Den sorte strand i Sønderborg

Badebro på Den sorte strand i Sønderborg

Nu er den nye handicapvenlige badebro snart klar, til at blive taget i brug. Der har været afholdt aflevering på projektet. A1 Consult har udarbejdet detailprojekt og stået for den tekniske assistance til etableringen af badebroen.

Tilstandsvurdering på Aarø Havn

I går trodsede vi vejret og kørte sydpå til Aarø Havn. Her var vejret heldigvis var bedre end i det østjyske. Sammen med et dykkerhold fra Storm Marine udførte vi en tilstandsvurdering af broer, kajvægge og moler på havnen, for Haderslev Kommune.

Næstved Havn, Renovering

Næstved Havn, Renovering

Der er nu blevet afholdt delaflevering på strækning 2, Vestre Kaj i Næstved Havn. Næstved Havn råder nu over 300 m nyrenoveret industrikaj. Arbejdet skrider planmæssigt frem og CG Jensen arbejder videre på Vestre Mellemkaj, som færdiggøres inden jul

FLID messe 2021

A1 på messe

Emil og Jonas var vores repræsentanter til dette års FLID messe. Det var dejligt at komme ud og hilse på fremtidige og nuværende kunder, og få en god snak, om hvordan vi kan hjælpe med jeres projekter. https://flidhavne.dk/  

Ulstrup Slot, Renovering og retablering af vandtrapper

ulstrup slot

De 5 historiske damme ved Ulstrup Slot står for en renovering.  2 fredede vandtrapper skal renoveres og 2 andre vandtrapper skal genetableres. De 5 omkringliggende damme skal afrettes til deres oprindelige form i forbindelse med projektet. A1 står for projekteringen af projektet samt bygherrerådgivning. MT Højgaard står for udførelsen af projektet, med opstart i januar. […]

Renovering af tankskibspieren i Horsens

Renovering af tankskibspieren i Horsens

Horsens Kommune vil renovere den gamle tankskibspier, så den bliver en del af Horsens Marina og kan anvendes af lystbåde. Projektet indebærer bl.a. sænkning af brodækket på eksisterende pæle og nyt dæk af fiberriste, som er anvendt i den øvrige Marina. Projektet har været i udbud og CG Jensen A/S vandt licitationen.

A1 Consult – Nyt kontor

BORINGER TIL A1 NYE KONTOR

De geotekniske forundersøgelser til vores nye kontor, er ved at blive udført. Vores nye kontor skal ligge få 100 meter fra vores nuværende kontor, i de smukke omgivelser ved Gudenåen.

Hirtshals Havn, Havneudvidelse

Hirtshals Havn, Havneudvidelse

Hirtshals Havn står overfor en ny stor havneudvidelse. Hos A1 Consult er vi glade for, at være en del af projektet som bygherrerådgiver. Forundersøgelserne vedrørende geotekniske undersøgelser, har været i udbud og Aarsleff A/S vandt licitationen.