Næstved Havn

I sidst uge havde vi aflevering af Etape I – den første del af renoveringen af kajerne samt bagarealerne i inderhavnen på Næstved Havn. Det fine arbejde er udført af CG Jensen, og har påbegyndt Etape II i projektet.

Ærø, Søby Havn

Søby Havn står over for en større udvidelse, som omfatter forlængelse af molerne, to nye kajer med 8,0 meter vanddybde samt et stort nyt bagareal til erhverv. A1 Consult er bygherrerådgiver frem til forventet aflevering i 2024. Projektet planlægges at blive udbudt her i efteråret som totalentreprise

Udvidelse af Næstved

Hos A1 er vi glade for at vi har vundet forprojektet til udvidelsen af Næstved Havn. Næstved Erhvervshavn skal flyttes to km væk fra byen til et 75.000 kvm stort areal ud til kanalen.

Tilstandsvurdering i Aarhus

Som en del af tilstandsvurderingen af De Bynære Havnearealer i Aarhus, er der lavet en 3D opmåling af kajerne. Opmålingerne bruges bl.a. til at målrette dykkerundersøgelserne, som er en del af tilstandsvurderingen. SensorSurvey har stået for opmålingen, Aarhus Kommune er bygherre og A1 Consult udfører tilstandsvurderingen af kajerne.

Sønderborg, Den Sorte Strand, Ny badebro

Der har været afholdt “1. spadestik” på projektet Ny badebro på Den Sorte Strand. Vi glæder os til at følge processen i opbygningen af den fine badebro. Se evt. mere på dette link: https://www.sonderborgnyt.dk/til-efteraaret-kommer-der-en-ny-handicapvenlig-badebro/

Velkommen til ny medarbejder

Vi byder vores nye medarbejder Henrik Mann-Christensen velkommen hos A1. Henrik er uddannet ingeniør og vi er glade for at have ham med på holdet.

Skanderborg Søbad

Der har netop været indvielse på Skanderborg Søtorv, således området kan nydes af byens borgere og forbipasserende hen over sommeren. På den anden side af sommeren genopstartes projektet, hvor huset med sauna på søbadet etableres. A1 Consult er bygherrerådgiver på projektet.

Juelsminde, Indvielse af badebro

Den nye badebro på Storstranden i Juelsminde, er klar til indvielse på søndag den 20/6-2021. A1 Consult har projekteret broen for Hedensted Kommune og der har været aflevering på projektet – resultatet er blevet godt som billedet viser.

Tilbud til Kolding Marina City

A1 Consult har i samarbejde med Aarsleff A/S afgivet tilbud til projektet Kolding Marina City. Marina City er et nyt bolig- og havnemiljø med ca. 1.000 bådpladser. https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/marina-city/om-marina-city/

Næstved Havn, Renovering

På havnen i Næstved skal Vestre Kaj og Vestre Mellemkaj renoveres. A1 Consult har udarbejdet projektet og følger det i udførelsesfasen. Licitationen har været afholdt. Vinderen er ikke offentlig gjort endnu.