Ulstrup Slot, Renovering og retablering af vandtrapper

De 5 historiske damme ved Ulstrup Slot står for en renovering.  2 fredede vandtrapper skal renoveres og 2 andre vandtrapper skal genetableres. De 5 omkringliggende damme skal afrettes til deres oprindelige form i forbindelse med projektet.

A1 står for projekteringen af projektet samt bygherrerådgivning. MT Højgaard står for udførelsen af projektet, med opstart i januar. Der har været afholdt licitation.