Renovering af tankskibspieren i Horsens

Renovering af tankskibspieren i Horsens

Horsens Kommune vil renovere den gamle tankskibspier, så den bliver en del af Horsens Marina og kan anvendes af lystbåde. Projektet indebærer bl.a. sænkning af brodækket på eksisterende pæle og nyt dæk af fiberriste, som er anvendt i den øvrige Marina.

Projektet har været i udbud og CG Jensen A/S vandt licitationen.