Havnsø Havn

Der har i dag været aflevering på Havnsø Havn – projektet har omhandlet renovering af Nordmolen.