Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen

Munck Havne & Anlæg har nu været igang i ca. 10 måneder med entreprisen, og Munck Havne & Anlæg oplyser nu, at arbejdet forventes afsluttet ultimo marts 2017, hvilket er 2 måneder før tid.