Den rekreative forbindelse, Thisted Kommune

Der er indgået accept på Den rekreative forbindelse, som er en del af Cold Hawaii Inland projekterne.