Havnekonference i Esbjerg

A1 Consult har deltaget i Danske Havne’s havnekonference og generalforsamling, som i år blev afholdt i Esbjerg, hvor Esbjerg Havn er vært.

Temaet for konferencen var “Transformation”. Fortsat internationalisering, stigende konkurrence og nye markeder betyder, at havne skal være omstillingsparate og være i stand til at transformere sig i takt med markedsudviklingen. Årets konference satter fokus på denne transformation – havnenes økonomiske udvikling, fremtidens markeder og handlerum. Det var Havnekonferencens fokus, og for første gang i Danske Havnes 100 årige eksistens afholdes Havnekonferencen i samarbejde med CBS maritime, der med stærke kræfter ville bidrage til at lodse deltagerne igennem deres syn på havnenes transformation og de muligheder, der ligger i denne.  Emnet ”Port Transformation” er derfor valgt som samlende overskrift for Havnekonferencen 2018.