Fremtidens havnebyggere

A1 er tilbage efter sommerferien.Hverdagen er i gang igen – vi er alle tilbage på kontoret efter en dejlig ferie, og i denne uge har vi budt velkommen til to nye medarbejdere.

 

A1’s succes er baseret på vores dygtige medarbejdere, som hver dag leverer værdi ind i kundernes projekter.

Vi ønsker, at der også i fremtiden skal være dygtige havneingeniører, geoteknikere og anlægsingeniører til opgaver inden for infrastruktur, klimasikring, kystbeskyttelse og fundering.

Sara er hos A1 som praktikant som et led i uddannelsen som diplomingeniør på Aarhus Universitet. Hos A1 skal Sara arbejde med tilstandsvurderinger, projektering af anlægskonstruktioner, tilsyn mv.

Kalle er ny studentermedhjælp hos A1. Udover at assistere på vores projekterne, er det målet, at Kalle skal have en solid ballast med, når han (forhåbentlig) en gang starter på en ingeniøruddannelse.

Sara og Kalle var med på en rundtur på byggepladsen for vores nye domicil, hvor der er stor travlhed med at få lukket tag og facader.