Aflevering på Bjørnø

Aflevering på Bjørnø

Molehovedet på Bjørnø er blevet renoveret, og vi har lige haft aflevering på projektet. A1 Consult har forestået detailprojektering, udbud, licitation og kontrahering.