Kalundborg, Højvandssikring

Etape 2 af renoveringens projektet på Kalundborg Havn er godt i gang. Entreprenøren er i disse dage ved at opsætte betonelementer langs Vestkajen, som er en del af højvandsikringen i området