A1 Consult

Godt nytår

Godt nytår – Vi er godt i gang med en masse spændende projekter på kontoret.

Lige op til jul var der aflevering på et renoveringsprojekt ved Udenrigsministeriet i København.

I Projektet er en eksisterende kaj renoveret, ved at en ny spuns er rammet foran den gamle, og belægning og granithammer er trukket ud til den nye kaj. Målet var at det ligner, at der ikke er rørt ved området, og det er lykkes rigtig godt. Bygningsstyrelsen har været bygherre på projektet, som er udført af Vesta Fjord. A1 Consult har stået for projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn.