Renovering af Havnsø Havn

A1 Consult har foretaget en tilstandsvurdering af Havnsø Havn, og på baggrund af den, opstartes nu en generel renovering af havnen. A1 Consult forestår projektering, udbud og licitation, kontrahering og fører tilsyn i hele udførelsesperioden. Anlægsarbejderne udføres i 2018.