Etablering af veje på Randers Havn nye arealer

Det går fremad i processen med udviklingen af de nye havne arealer på sydsiden af fjorden i Randers. I disse dage er der etableret veje i forlængelse af Nordre Havnevej. Visse områder bliver forsat fyldt op med sand, da det bløde underlag gør, at materialerne sætter sig – på sigt bliver det til nye matrikler hvorpå der kan bygges. På billedet kan man også se det nye havnekontor, som befinder sig ved indkørslen til de nye havnearealer.

A1 har projekteret veje og afvanding på områderne for Randers Havn og ført tilsyn med arbejderne. Det er altid godt at bidrage til spændende projekter i hjembyen og sætte vores aftryk på udviklingen.