image_pdfimage_print

Samsø Kommune, Hou-Sælvig – Duc d’alber

2016-12-12

A1 Consult har forestået detailprojektering af nye duc d’alber i Hou og Sælvig havne, og Munck Havne & Anlæg har overdraget entreprisen til bygherren ultimo december 2016.

Aabenraa Havn, Renovering af Sydhavn

2016-10-28

Aabenraa Havn har nu påbegyndt de indledende arbejder i forbindelse med renoveringen af Sydhavn. A1 Consult står for detailprojekteringen.

Vildsund Lystbådehavn, Ny kaj

2016-10-06

A1 Consult har udarbejdet detailprojekt vedr. etablering af en ny kaj i Vildsund Lystbådehavn. Entreprenør Ivan Jackobsen har afgivet det bedste tilbud, og entreprenøren har netop påbegyndt nedbrydningsarbejderne af de eksisterende konstruktioner. A1 Consult fører tilsyn frem til aflevering.

Snaptun Havn, Ny mole

2016-10-01

A1 Consult fører tilsyn ifm. etablering af en ny mole i Snaptun Havn. Det er Munck Havne & Anlæg som udfører entreprisen. Det forventes, at entreprisen overdrages til bygherren ultimo 2016.

Aabenraa Havn, Renovering af Nyhavn

2016-03-14

MT Højgaard har påbegyndt entreprisen vedr. renovering af Nyhavn i Aabenraa Havn. Entreprisen forventes afsluttet ultimo 2016.

Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen

2016-01-10

Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen. A1 Consult udfører detailprojektering af renovering af inderhavnen. Entreprisen forventes opstartet april/maj 2016 med aflevering af juni 2017.