Vildsund Lystbådehavn, Ny kaj

A1 Consult har udarbejdet detailprojekt vedr. etablering af en ny kaj i Vildsund Lystbådehavn. Entreprenør Ivan Jackobsen har afgivet det bedste tilbud, og entreprenøren har netop påbegyndt nedbrydningsarbejderne af de eksisterende konstruktioner. A1 Consult fører tilsyn frem til aflevering.

Snaptun Havn, Ny mole

A1 Consult fører tilsyn ifm. etablering af en ny mole i Snaptun Havn. Det er Munck Havne & Anlæg som udfører entreprisen. Det forventes, at entreprisen overdrages til bygherren ultimo 2016.

Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen

Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen. A1 Consult udfører detailprojektering af renovering af inderhavnen. Entreprisen forventes opstartet april/maj 2016 med aflevering af juni 2017.