Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen.

Munck Havne & Anlæg har påbegyndt entreprisen vedr. renovering af inderhavnen i Horsens Havn. Entreprisen forventes afsluttet primo juni 2017.