Samsø Kommune, Hou-Sælvig – Duc d’alber

A1 Consult har forestået detailprojektering af nye duc d’alber i Hou og Sælvig havne, og Munck Havne & Anlæg har overdraget entreprisen til bygherren ultimo december 2016.