Snaptun Havn, Ny mole

A1 Consult fører tilsyn ifm. etablering af en ny mole i Snaptun Havn. Det er Munck Havne & Anlæg som udfører entreprisen. Det forventes, at entreprisen overdrages til bygherren ultimo 2016.