Lindø OST Nord

Arbejdet i Lindø er godt igang og man er nu igang med at ramme spuns.