Derfor kan vi udarbejde
tilstandsvurderinger,
der med til at sikre
din forretning

Hos A1 Consult er vi specialister i vandbygning og har erfaring med at udarbejde tilstandsvurderinger for danske industri- og lystbådehavne. Indsigt, ballast og viden gør, at vi kan stille de rigtige spørgsmål og får afdækket behov fra starten. Det giver et godt fundament for vurdering og rapport.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan rådgive jer

Når vi udarbejder din tilstandsvurdering, laver vi en eftersynsrapport, som giver dig et overblik over arealer og status på konstruktioner. Det er vigtigt for os, fordi målet er, at du kommer til at stå med et godt overblik over de kommende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Vi står bag...

LYSEKIL HAVN TILSTANDSVURDERING

En tilstandsvurdering for Lysekil Havn omfattede belægninger, afvanding, ISPS Perimeter, installationer, bygværker og kajer

A. ENGGAARD. TILSTANDSVURDERING ØSTRE HAVN, AALBORG

Østre Havn i Aalborg fik en tilstandsvurdering samt en 5-års vedligeholdelsesplan.

Vi rådgiver om afgørende beslutninger

Med afsæt i vores erfaring inden for design og udførelse af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse og marineanlæg har vi en indgående forståelse for økonomien i denne type projekter. Derfor er vi i stand til at foretage vurderinger af nye løsninger og rådgive omkring afgørende beslutninger.

Tilstandsvurderingen giver overblik over:

Forhold du skal være opmærksom på

Når du skal i gang med en tilstandsvurdering, opfordrer vi dig til at være opmærksom på:

Cases

Allerede nu har vi været med til at sætte aftryk på det, andre får øje på. Med en plads i markedet gennem mere end 20 år har mange af vores kunder efterhånden været med gennem en årrække. Ikke en tilfældighed, men et resultat af, at værdsætter lange og tillidsfulde relationer, hvor nærhed er nøglen. Se med på nogle af projekterne her:

Hør mere om,
hvordan vi kan
rådgive jer

Vil du gerne vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med tilstandsvurdering kontakt Jonas Ammitzbøll Kristensen

Jonas Ammitzbøll Kristensen
Projektingeniør

Tlf. 2233 4445
jak@a1consult.dk