Tilstandsvurderinger

Hos A1 Consult er vi specialister i vandbygning og har erfaring med at udarbejde tilstandsvurderinger for danske industri- og lystbådehavne. Indsigt, ballast og viden gør, at vi kan stille de rigtige spørgsmål og får afdækket behov fra starten. Det giver et godt fundament for vurdering og rapport.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan rådgive jer

Når vi udarbejder din tilstandsvurdering, laver vi en eftersynsrapport, som giver dig et overblik over arealer og status på konstruktioner. Det er vigtigt for os, fordi målet er, at du kommer til at stå med et godt overblik over de kommende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Vi står bag...

Tilstandsvurdering_SDK_Lysekil

Lysekil Havn i Sverige – Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering_Aarhus_A1 Consult

Aarhus bynære havnearealer – Tilstandsvurdering inkl. pejling med multibeam og dykkerundersøgelse

Luftfoto_Thisted Havn

Thisted Kommunes havne – Tilstandsvurdering

Vi rådgiver om afgørende beslutninger

Med afsæt i vores erfaring inden for design og udførelse af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse og marineanlæg har vi en indgående forståelse for økonomien i denne type projekter. Derfor er vi i stand til at foretage vurderinger af nye løsninger og rådgive omkring afgørende beslutninger.

Tilstandsvurderingen giver overblik over:

A1 Consult

Forhold du skal være særlig opmærksom på

Hør mere om,
hvordan vi kan
rådgive jer

Vil du gerne vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med tilstandsvurdering kontakt Jonas Ammitzbøll Kristensen

Jonas Ammitzbøll Kristensen
Projektingeniør

Tlf. 2233 4445
jak@a1consult.dk