Tilstandsvurdering_Aarhus bynære havnearealer

AARHUS BYNÆRE HAVNEAREALER, TILSTANDSVURDERING

A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af Aarhus Kommunes Bynære Havnearealer, der strækker sig fra ind-
sejlingen til lystbådehavnen i nord og til Dokk1 i syd.
Med tilstandsvurderingen har Aarhus Kommune fået et fuldt overblik over alle kajerne, deres tilstand, forventede levetider og vurderede driftsomkostninger over de næste 5 år.
Arbejdet blev indledt med en pejling af hele området samt en sidescan af kajerne, der blev brugt til at målrette dykkerundersøgelserne. Arbejdet omfattede en gennemgang af konstruktionerne over- og under vandlinjen, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, eftersynsrapport og en 5-års vedligeholdelsesplan. I eftersynsrapporten samles alle registrerede- eller oplyste informationer og tegninger af de forskellige konstruktioner og restlevetider for konstruktionerne vurderes. I vedligeholdelsesplanen oplistes reparationsarbejderne skematisk og der vurderes en anlægsøkonomi for udbedring af de registrerede skader og udskiftning af udtjente dele i den kommende driftsperiode.
Gennemgangen giver dermed Aarhus Kommune et overblik over de løbende vedligeholdelsesomkostninger, der giver et input til de næste 5 års driftsbudget, konstruktionernes restlevetid og er dermed en vigtig del af den løbende planlægning for Aarhus Kommunen.

Fakta om projektet
• Tilstandsvurdering og 5-års vedligeholdelsesplan
• 3D scanning af kajer og havbund synliggøre opmærksomhedspunkter under vand
• Gennemgang af ca. 8,7 km kajstrækning hhv. over og under vandlinjen

Kunde
Aarhus Kommune

Periode
2021-2022

Anlægssum
Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.