Luftfoto_Randers Havn

RANDERS HAVN, ETABLERING AF VEJE, ETAPE I OG II

I forbindelse med udvidelsen af Randers Havn, har A1 Consult designet og udbudt et vejprojekt, som skal servicere de arealer, som tages i brug inden for den nærmeste fremtid.

Grundet at sætninger ikke er afviklet i området, har A1 Consult bistået i vurderingen af hvilke vejstrækninger, der har været hensigtsmæssige at etablere.

Vejene er af samme grund etableret uden faste belægninger, da det forventes, at vejene skal reetableres efter at sætninger er helt eller delvist afviklet. Vejene er forberedt til, at der kan etableres fast belægning.

A1 Consult har desuden byggemodnet en del af området og etableres midlertidig vejafvanding i åbne grøfter.

 

Fakta om projektet

  • Etablering af ca. 1,2 km veje
  • Udført med midlertidig belægning forberedt til fremtidig asfaltering
  • Design af fremtidig fast belægning
  • Etablering af afvanding i åbne grøfter
  • Byggemodning af området

 

Kunde
Randers Havn

Periode
2021

Anlægssum
1,5 mio. kr. ekskl. moms