Renovering af Vestre kaj og Vestre mellemkaj_Næstved Havn

NÆSTVED HAVN, RENOVERING AF VESTRE KAJ OG VESTRE MELLEMKAJ

A1 Consult har forestået projektering og udbud af alle konstruktioner ifm. renovering af Vestre Kaj og Vestre Mellemkaj samt stået for byggeledelse og tilsyn i udførelsesfasen.
A1 Consult har endvidere været bygherrens rådgiver gennem de indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, myndighedsbehandling mm.
Projektet omhandler renoveringen af Vestre Kaj og Vestre Mellemkaj i Næstved Erhvervshavn. På grund af kraftig korrosion af spunsvæggen var renovering af kajstrækningerne nødvendig, så havnens normale drift kunne opretholdes. I samme omgang blev afvanding, vandforsyning og belysning opgraderet, samt havnebassinet oprenset og uddybning.

Fakta om projektet
• 322 m ny forankret spunsvæg med betonhammer
• 87 m pælefunderet aflastningsplade for aflastning af eksist. kaj
• 27 m kaj forstærket med nyt ankersystem
• Genopretning af kajgaden med ny afvanding og belægninger
• Opgradering af belysning og vandforsyning af havneområdet
• Oprensning og uddybning af havnebassinet

Kunde
Næstved Havn

Periode
2021-2022

Anlægssum
20 mio. kr. ekskl. moms